Wykreślenie wpisu z KRK

Pytanie:

Jeśli minął już ustawowy okres 6 m-cy (po wyroku w zawieszeniu) do wykreślenia z CRS-u - a wyrok ów znajduje się dalej w bazie danych KRK w jaki sposób można najszybciej wymóc na KRK wykreślenie wyroku z rejestru skazanych? Czy może to nastąpić "od ręki" bez długiej procedury?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zatarcie skazanie powoduje automatyczne, z mocy prawa uznanie danej osoby za niekaraną a jej dane zostają usunięte z Krajowego Rejestru Karnego, który zastąpił Centralny Rejestr Skazanych. Jeżeli pomimo upływu terminu koniecznego do zatarcia skazania, nie nastąpiło wykreślenie z KRK, powinien Pan złożyć w sądzie, w którym wydano wyrok, odpowiedni wniosek. Takie "przypomnienie" powinno skutkować odpowiednią reakcją sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

mirosław nowakows

25.2.2013 13:28:49

Re: Wykreślenie wpisu z KRK

witam miałem trzy wyroki 1-z dnia 28.09.2009 - 6 miesięcy zawiszony na 2 lata 2-z dnia 21.09.2007 - grzywna 600 3-z dnia 24.09.2002 - 1 rok w zawieszeniu na 2 lata myslałem ,ze są wykreślone jednak okazało sie ,ze nie czy mam zwrócic sie z pismami do poszczególnych Sądów o ich kasację? mirosław nowakowski


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego

  Zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego jest konkretnym prawem zastawnika, które może być przedmiotem obrotu. Obrót ten jest jednak ograniczony, gdyż nie jest możliwe przeniesienie prawa zastawu (...)

 • Zmiany i sprostowania wpisu do KRS

  Dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) podlegają zakazowi ich usuwania. Wprawdzie pewne dane ulegają wykreśleniu, często nawet łącznie z wykreśleniem całego podmiotu, ale nie oznacza (...)

 • Zmiany i sprostowania wpisu do KRS

  Dane zawarte w Rejestrze podlegają zakazowi ich usuwania. Wprawdzie pewne dane ulegają wykreśleniu, często nawet łącznie z wykreśleniem całego podmiotu, ale nie oznacza to, że w taki sposób dochodzi (...)

 • Jak fizjoterapeuci będą mogli wykonywać swój zawód?

  Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw umożliwi fizjoterapeutom wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej.

 • Uzupełnij dane w ewidencji działalności gospodarczej - dopisz swój PESEL

  Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych wprowadziła obowiązek uzupełnienia danych w prowadzonej działalności gospodarczej o (...)

NA SKÓTY