Wykreślenie z Biura Informacji Kredytowej

Pytanie:

"Jeżeli zostałem umieszczony przez bank w BIK to czy po spłacie swoich zobowiązań bank może mnie wykreślić z Biura Informacji Kredytowej? Jakie przepisy to regulują?"

Odpowiedź prawnika: Wykreślenie z Biura Informacji Kredytowej

Bank, który korzysta z usług Biura Informacji Kredytowej zobowiązany jest wobec niego do przesyłania informacji kompletnych, prawdziwych i dokładnych - a zatem także do zgłoszenia, że dany klient spłacił terminowo swoje zabowiązania kredytowe i nie ma wobec banku żadnych zaległości. Jednocześnie wszelkie zastrzeżenia odnośnie treści danych osobowych klient banku powinien kierować do banku będącego właścicielem tych danych - czyli w tym przypadku banku, który udzielił kredytu. Ponadto zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych każdej osobie, której dane umieszczone w zbiorach danych przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku wystosowania takiego żądania do BIKu - to zgodnie z umową między BIKiem a danym bankiem - bank zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia niezbędnych działań aby sprawdzić zasadność żądania klienta. W przypadku stwierdzenia przez Bank, że żądanie Klienta jest uzasadnione, Bank niezwłocznie podejmie wszystkie działania, aby wyjaśnić przyczyny przekazania niepoprawnych danych, wycofa dane z bazy lub w zależności od oceny możliwych skutków dla innych banków prześle do Bazy poprawne dane. Należy także wspomnieć, że klient ma prawo raz na 6 miesięcy zwrócić się do Biura Informacji Kredytowej z wnioskiem w celu sprawdzenia swoich danych osobowych.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika