Prawo bankowe: Kredyty i pożyczki - Porady prawne

Elementy umowy kredytu

Jakie elementy powinna obejmować umowa kredytu?

Darmowa pożyczka a ustawa o kredycie konsumenckim

Przedsiębiorca pożyczkowy udziela darmowej pożyczki konsumentowi; konsument zobowiązany jest do spłaty takiej samej kwoty jaką pożyczył i nie ponosi jakichkolwiek kosztów dodatkowych związanych (...)

Zażalenie na postanowienie o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności

Mój mąż odziedziczył spadek po śmierci matki. Jego mama zmarła w roku 2008 roku. Okazało się że miała kredyt. Teraz (w 2013 r.) mąż dostał zawiadomienie od komornika o wszczęciu egzekucji (...)

Obowiązki informacyjne wobec konsumenta

Art. 36. ust. 4 Ustawy o kredycie konsumenckim nakłada na przedsiębiorcę obowiązek informowania konsumenta o zmianie wysokości stopy oprocentowania (w czasie obowiązywania kredytu) będącej wynikiem (...)

Różne terminy odstąpienia od umowy konsumenckiej

Zamierzam zawrzeć jako przedsiębiorca umowę pożyczki z konsumentem poza moim lokalem. Ustawa o kredycie konsumenckim uprawnia konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Ustawa o ochronie (...)

Zakres obowiązku informacyjnego przy udzielaniu kredytu konsumenckiego

Jakich informacji powinien udzielić kredytodawca konsumentowi zaciągającemu kredyt?

Kredyt konsumencki

W jakich przypadkach można mówić o kredycie konsumenckim?

Elementy umowy kredytu bankowego

Jakie elementy powinna określać umowa kredytu bankowego?

Charakter umowy kredytu bankowego

Jaki jest charakter prawny umowy kredytu bankowego?

Umowa kredytu zgodna z przepisami ustawy Prawo bankowe

Jakie elementy powinna zawierać umowa kredytu, by była zgodna z przepisami ustawy prawo bankowe?

Spłata kredytu, zaciągniętego bez zachowania formy pisemnej

Czy bank może domagać się spłaty kredytu, który został zaciągnięty bez zachowania formy pisemnej?

Zgoda małżonka na zaciągnięcie kredytu bankowego

Witam. Jestem żonaty. Czy dla zawarcia umowy kredytu bankowego muszę uzyskać zgodę małżonki?

Obciążenie hipoteką mieszkania - spłata pożyczki

Mam zaciągniętą pożyczkę w banku, którą z trudem spłacam. Obecnie posiadam wykupione mieszkanie własnościowe. Czy istnieje możliwość zwrócenia się do banku o obciążenie niespłaconą kwota (...)

Elementy umowy kredytu

Jakie elementy powinna zawierać umowa kredytu bankowego?

Umowa kredytu a Prawo bankowe

Czym w świetle ustawy Prawo bankowe jest umowa kredytowa?

Wstrzymanie dopłat do kredytu rodzina na swoim

W jakich przypadkach mogą zostać wstrzymane dopłaty do kredytu zaciągniętego na warunkach programu Rodzina na swoim?

Program Rodzina na swoim

Jakie udogodnienia są przewidziane dla kredytobiorcy w ramach programu Rodzina na swoim?

Charakter prawny umowy kredytu

Jaki jest charakter prawny umowy kredytu?

Zwrot weksla zabezpieczającego kredyt

Czy trasat, który spłacił kredyt, może żądać wydania weksla, czy bank może zachować weksel na zabezpieczenie innego zobowiązania?

Weksel jako zabezpieczenie kredytu

Czy weksel może stanowić zabezpieczenie kredytu?

Umowa kredytu w prawie bankowym

Jak ukształtowana jest umowa kredytu w prawie bankowym?

Umowa kredytu konsumenckiego

Na czym polega umowa kredytu konsumenckiego?

Umowa kredytu zawarta przez małżonków

Jak przedstawia się kwestia spłaty kredytu przez oboje małżonków po orzeczeniu rozdzielności majątkowej?

Umowa kredytu

Na czym polega umowa kredytu?

Elementy umowy kredytowej

Jakie elementy powinny się znaleźć w umowie kredytowej zawieranej przez banki?

Umowa kredytu

Co powinna zawierać umowa kredytu?

Warunki określane w umowie kredytowej

Jakie warunki powinna określać zawarta z bankiem umowa kredytu?

Ocena zdolności kredytowej przez bank

W jaki sposób bank ocenia zdolność kredytową kredytobiorcy?

Wypowiedzenie umowy kredytu w przypadku utraty zdolności kredytowej

Czy bank może wypowiedzieć mi umowę kredytu, jeżeli utraciłem zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa

Co oznacza zdolność kredytowa?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika