Separacja a kredyt hipoteczny

Pytanie:

"Bank, w którym staram się o kredyt hipoteczny odmówił udzielenia kredytu z uwagi na to, że mam orzeczoną separację a nie rozwód. Czy z punktu widzenia kredytodawcy fakt, iż potencjalny kredytobiorca znajduje się w separacji a nie ma orzeczonego rozwodu stanowi różnicę?"

Odpowiedź prawnika: Separacja a kredyt hipoteczny

Wynikiem orzeczenie separacji jest m.in. powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej.

Natomiast z chwilą zniesienia separacji na nowo powstaje między małżonkami ustawowy ustrój majątkowy (wspólność majątkowa). Być może to jest powodem odmowy ze strony banku, tj. obawa, iż po zniesieniu separacji powstanie wspólność majątkowa, a bank nie będzie mógł egzekwować z majątku wspólnego, gdyż nie będzie zgody Pana żony na zaciągnięcie zobowiązania.

Tym bardziej, że tylko na zgodny wniosek małżonków sąd orzeka o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej.

Niestety przepisy Prawa bankowego nie odnoszą się do tej kwestii. Art. 70 Prawa bankowego stanowi jedynie, iż przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.  

Stosownie do art. 70 ust. 5 ustawy może Pan zwrócić się z wnioskiem   o przekazanie, w formie pisemnej, wyjaśnienia dokonanej przez bank oceny zdolności kredytowej. Opłata za sporządzenie takiego wyjaśnienia powinna być odpowiednia do wysokości kredytu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika