Regres roszczenia w przypadku solidarności dłużników

Pytanie:

"Czy w przypadku kiedy ja jako poręczyciel spłacę cały dług, mogę zażądać od pozostałych poręczycieli i tych, którzy wzięli kredyt uregulowania należności wobec mnie?"

Odpowiedź prawnika: Regres roszczenia w przypadku solidarności dłużników

Zgodnie z art. 366 Kodeksu cywilnego:

§ 1 Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników). Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani (§ 2).

Jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych (art. 376 § 1).

Zobowiązanie jest solidarne, jeżeli to wynika z ustawy lub z czynności prawnej. I tak za zobowiązania spółki solidarnie odpowiadają wspólnicy spółki cywilnej (art. 864 k.c.). Natomiast stosownie do art. 881 k.c., w braku odmiennego zastrzeżenia poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny. Widać zatem, że za zobowiązanie odpowiadają solidarnie kredytobiorcy i poręczyciele.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika