e-prawnik.pl Porady prawne

Elementy umowy kredytu

Pytanie:

Jakie elementy powinna obejmować umowa kredytu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Elementy umowy kredytu

12.8.2016

Z mocy przepisów ustawy prawo bankowe,  umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:

1) strony umowy; 2) kwotę i walutę kredytu; 3) cel, na który kredyt został udzielony; 4) zasady i termin spłaty kredytu; 4a) w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu; 5) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany; 6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu; 7) zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu; 8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych; 9) wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje; 10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Katalog elementów, które powinny znaleźć się w umowie kredytu nie jest zamknięty. Nie ma przeszkód, aby strony zawarły pewne dodatkowe elementy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Elementy umowy kredytu

Stefan

15.1.2014 7:51:18

Re: Elementy umowy kredytu

Nie kłamcie mnie. Ja miałem inne elementy w umowie.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ