Ustanowienie współwłasności mieszkania

Pytanie:

Chciałbym ustanowić współwłasność na lokal (mieszkanie). Nie podpisałem jeszcze aktu notarialnego. Chciałbym aby u notariusza ta osoba, w tym przypadku mój rodzic mógł być współwłaścicielem lokalu. Co należy uczynić, czy muszę to tylko zgłosić do dewelopera? Kontaktowałem się z bankiem, który udzielił mi kredytu. Analityk poinformował mnie, że po podpisaniu aktu należy się zgłosić do banku i podpisać aneks. Czy współwłasność ustala się procentowo, np. 1/4 lokalu, czy jest to np. współwłasność nie mówiącą o udziale w mieszkaniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Współwłasność w tym przypadku można ustanowić oczywiście przed notariuszem. W momencie podpisywania aktu notarialnego, notariusz zgodnie z oświadczeniami stron wpisze odpowiednią dyspozycję w akcie notarialnym o współwłasności mieszkania sprzedawanego przez dewelopera. Nie jest niezbędne zawiadamianie dewelopera, że mieszkanie zostanie zakupione przez dwie osoby jako współwłasność. Deweloper dowie się o tym w momencie podpisywania aktu notarialnego. Z racji przejrzystości stosunków prawnych taka informacja może zostać przekazana deweloperowi.

Kwestie związane z bankiem przedstawiają sie następująco. Bank udzielił kredytu na zakup mieszkania. Zabezpieczeniem była najprawdopodobniej hipoteka. Hipoteka obciąża każdego właściciela nieruchomości. Będzie obciążała Pana oraz rodzica jako współwłaściciela. Wpisanie rodzica jako współwłaściciela ma znaczenie tylko porządkowe. Aneksem bank chce uporządkować sobie kwestie związane z własnością mieszkania.

W tym przypadku współwłasność określa się ułamkowo ½ lub ¼ itd. Albo procentowo po 50% lub 25% i 75%. Współwłasność łączna bezudziałowa nie zachodzi między Panem, a jednym z Pańskich rodziców. O współwłasności łącznej można mówić na przykład w przypadku współwłasności między małżonkami. Jeśli współwłaścicielami będą małżonkowie, wtedy ich współwłasność majątku dorobkowego jest współwłasnością łączną, chyba że rzecz należy do majątku odrębnego jednego z małżonków.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Barbara

18.11.2017 14:40:38

Re: Ustanowienie współwłasności mieszkania

Jak przeprowadzic współwłasność miewszkania mieszkania własnościowego . Mieszkanie należy do matki 91 lat a wspołwłaścicielem ma być córka mieszkająca w tym mieszkaniu od 24 lat


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.1.2018

  Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

  Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd, orzekając rozwód, może dokonać podziału majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeśli w skład majątku wspólnego (...)

 • 19.11.2017

  Prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka

  Zgodnie z art. 28[1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia (...)

 • 14.9.2014

  Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • 15.10.2017

  Nowe święto państwowe

  Ustawa o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej ma na celu ustanowienie świętem państwowym dzień 12 lipca - dla upamiętnienia zasług polskiej wsi i jej patriotycznej postawy w walce (...)

 • 28.9.2018

  Zniesienie współwłasności - Jak znieść współwłasność?

  Współwłasność występuje, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom i każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem (np. sprzedać, (...)