Dodatkowe opłaty dla pośrednika kredytowego

Pytanie:

"Przedsiębiorca, prowadzi biuro pośrednictwa kredytowego. Ma podpisaną umowę z bankiem, że w zamian za sporządzenie umowy kredytowej bank płaci pośrednikowi określone wynagrodzenie. Jednak pośrednik, poza wynagrodzeniem, które otrzymuje od banku informuje swoich klientów, że po uruchomieniu kredytu, w ciągu kilku dni klient powinien uiścić wynagrodzenie za np. doradztwo czy pośrednictwo. Nie ważne jak to nazwiemy, w każdym razie chce od klienta dodatkowej zapłaty. W umowie z bankiem nie ma żadnej klauzuli, która by tego zabraniała. Czy są jakieś inne przepisy, które - mimo braku postanowień (w umowie między pośrednikiem a bankiem) zabraniających pobierania dodatkowych opłat - zabraniają tego typu działalności? Jeśli tak, to jakie?"

Odpowiedź prawnika: Dodatkowe opłaty dla pośrednika kredytowego

Co do zasady pośrednik może z potencjalnym klientem (kredytobiorcą) zawrzeć umowę o odpłatne doradztwo czy pośrednictwo w znalezieniu najdogodniejszej umowy kredytowej. Jeśli jednak takie pośrednictwo dotyczy umowy o kredyt konsumencki, wystąpią pewne ograniczenia wynikające z ustawy o  kredycie konsumenckim.

Między innymi w ofertach i reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego zawierających jakiekolwiek dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego kredytodawca lub podmiot pośredniczący w zawarciu umowy są obowiązani podawać rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, wyliczoną od całkowitego kosztu kredytu.

Zgodnie z art. 7 tej ustawy całkowity koszt kredytu oznacza wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami, które konsument jest zobowiązany zapłacić za kredyt, z wyjątkiem kosztów: 

  • które ponosi konsument w związku z niewykonaniem swoich zobowiązań wynikających z umowy o kredyt konsumencki,  
  • które w związku z nabyciem rzeczy lub usługi ponosi konsument, niezależnie od tego, czy nabycie następuje z wykorzystaniem kredytu,  
  • prowadzenia rachunku, z którego realizowane są spłaty, oraz kosztów przelewów i wpłat na ten rachunek, chyba że konsument nie ma prawa wyboru podmiotu prowadzącego rachunek, a koszty te przekraczają koszty dla rachunków oszczędnościowych stosowane przez podmiot prowadzący rachunek,  
  • ustanowienia, zmiany oraz związanych z wygaśnięciem zabezpieczeń i ubezpieczenia, z wyjątkiem kosztów ubezpieczenia spłaty kredytu - wraz z oprocentowaniem i pozostałymi kosztami - na wypadek śmierci, inwalidztwa, choroby lub bezrobocia konsumenta, 
  • wynikających ze zmiany kursów walut.   

Łączna kwota wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki, z wyłączeniem udokumentowanych lub wynikających z innych przepisów prawa kosztów, związanych z ustanowieniem, zmianą lub wygaśnięciem zabezpieczeń i ubezpieczeń, nie może przekroczyć 5 % kwoty udzielonego kredytu konsumenckiego. 

Zależnie od indywidualnych okoliczności, może się zdarzyć, iż taka prowizja powinna być zaliczona do całkowitego kosztu kredytu. W związku z tym wysokość prowizji może podlegać ograniczeniu, a czasem w ogóle nie będzie można jej pobierać.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika