Wyłączność jurysdykcji sądów polskich

Pytanie:

"W jakich sprawach wyłącznie właściwe są sądy polskie?"

Odpowiedź prawnika: Wyłączność jurysdykcji sądów polskich

Zgodnie z Kodeksem Postępowania cywilnego:

Art.11038.§1.Do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą sprawy o prawa rzeczowe na nieruchomości i o posiadanie nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również sprawy ze stosunku najmu, dzierżawy i innych stosunków dotyczących używania takiej nieruchomości, z wyjątkiem spraw o czynsz i inne należności związane z używaniem lub pobieraniem pożytków z takiej nieruchomości.

§2.Do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą także sprawy niewymienione w § 1 w zakresie, w którym rozstrzygnięcie dotyczy praw rzeczowych, posiadania lub używania nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyłączność jurysdykcji krajowej w sprawach dotyczących własności i posiadania nieruchomości jest uzasadniona zasadą zwierzchnictwa terytorialnego państwa nad swoim terytorium. W większości współczesnych systemów prawnych państwa zastrzegają do swojej wyłącznej właściwości kompetencję orzekania w sprawach dotyczących praw rzeczowych co do nieruchomości położonych na terytorium danego państwa, co czyni również prawo polskie.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika