Wymagania dla sprzedaży zagranicznych kosmetyków

Pytanie:

Klientka zakupiła u mnie w firmie kosmetyki do włosów, kosmetyki nie posiadają polskich opisów. Czy kosmetyki bez polskich opisów mogą być dopuszczone do sprzedaży? Czy klientka może zarządać odszkodowania od firmy, jeżeli ta nie umieściła świadomie opisów na produktach i żądać odszkodowania za karę, którą musiała zapłacić do sanepidu? Czy klientka może zwrócić kosmetyki do firmy (nawet używane) jeżeli nie spełniają one wymogów tzn. nie mają polskich opisów? Nadmieniam, iż ja jestem sprzedawcą hurtowym kosmetyków.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kosmetyki są przedmiotem regulacji ustawowej (ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach). W kwestii oznakowania kosmetyków w/w ustawa stanowi, iż opakowanie jednostkowe kosmetyku powinno być oznakowane w sposób widoczny i czytelny, metodą uniemożliwiającą łatwe usunięcie oznakowania. Nadto oznakowanie opakowania jednostkowego kosmetyku, umieszczone na pojemniku i opakowaniu jednostkowym zewnętrznym powinno zawierać następujące informacje: 1) nazwę handlową kosmetyku i jego kategorię, 2) imię i nazwisko lub nazwę i adres producenta, a także nazwę państwa, jeżeli kosmetyk jest produkowany poza Rzeczpospolitą Polską i państwami Unii Europejskiej; informacje te mogą być skrócone, jeżeli identyfikacja producenta jest możliwa, 3) zawartość kosmetyku w opakowaniu, w chwili pakowania, w jednostkach wyrażających wagę lub objętość netto, z wyjątkiem oznakowania: a) opakowań zawierających mniej niż 5 gramów lub 5 mililitrów, b) bezpłatnych próbek i opakowań jednorazowego użytku, c) sprzedawanych zwyczajowo opakowań zbiorczych, na których nie podaje się masy i objętości, jeżeli informacje te znajdują się na opakowaniach jednostkowych; przy czym opakowania zbiorcze muszą zawierać czytelną informację o liczbie opakowań jednostkowych, chyba że liczba opakowań jednostkowych jest dobrze widoczna z zewnątrz lub wyroby są sprzedawane pojedynczo, 4) termin trwałości, do którego kosmetyk przechowywany w odpowiednich warunkach zachowuje w pełni swoje właściwości i odpowiada wymaganiom art. 4 ust. 1; termin ten powinien być poprzedzony wyrazami „najlepiej zużyć przed końcem” lub informacją o miejscu jego umieszczenia; termin powinien być wyraźnie oznaczony przez podanie odpowiednio miesiąca i roku, a jeżeli jest to niezbędne ze względu na właściwość kosmetyku, należy wskazać warunki zapewniające jego przydatność do użycia; podanie terminu trwałości nie jest wymagane, jeżeli minimalny okres przydatności kosmetyku do użytku wynosi więcej niż 30 miesięcy, 5) szczególne ostrzeżenia przy stosowaniu kosmetyku; jeżeli kosmetyk jest przeznaczony do użytku profesjonalnego - dodatkowo inne konieczne ostrzeżenia, 6) numer serii lub inne dane pozwalające na identyfikację serii kosmetyku, 7) dane o działaniu kosmetyku, jeżeli nie wynika to jednoznacznie z jego prezentacji, 8) wykaz składników określonych nazwami przyjętymi w Międzynarodowym Nazewnictwie Składników Kosmetycznych (INCI), poprzedzony wyrazem „składniki”, zawierający: a) substancje w malejącym porządku według masy w czasie ich dodawania, przy czym składniki w stężeniach poniżej 1% mogą być wymienione w dowolnej kolejności po składnikach w stężeniach większych niż 1%, b) kompozycje zapachowe i aromatyczne określone wyrazem „zapach” lub „aromat” lub ich odpowiednimi nazwami przyjętymi w Międzynarodowym Nazewnictwie Składników Kosmetycznych, c) numery barwników, które mogą być wymieniane po innych składnikach w dowolnej kolejności, zgodnie z ich numerami określonymi w liście barwników dozwolonych do stosowania w kosmetykach; w przypadku kosmetyków sprzedawanych w wielu odcieniach kolorów po oznaczeniu znakiem graficznym [+/-], jest dopuszczalne wymienienie wszystkich barwników.

Kosmetyki podlegają kontroli Inspekcji Sanitarnej,a w RP stworzony został krajowy system informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, do którego zadań należy gromadzenie danych o kosmetyku i informacji o przypadkach zachorowań spowodowanych użyciem tego kosmetyku. Producent jest obowiązany, przed dniem wprowadzenia do obrotu kosmetyku, przekazać do krajowego systemu informowania, dane obejmujące: 1) nazwę handlową kosmetyku i jego kategorię, 2) imię i nazwisko lub nazwę i adres producenta zgłaszającego kosmetyk, 3) jeżeli kosmetyk jest produkowany w kilku miejscowościach - imię i nazwisko lub nazwę i siedzibę wszystkich, z oznaczeniem miejsca i adresu, gdzie będą przechowywane dokumenty zawierające informacje, 4) jeżeli kosmetyk jest przywożony z zagranicy - miejsce i adres przechowywania dokumentów zawierających informacje - w celu zapewnienia Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu szybkiego dostępu do informacji dotyczących składu kosmetyku. Niestety wydaje się, iż Pana klientka nie możę żądać od producenta odszkodowania z tego powodu, iż kosmetyki nie zawierały odpowiednich opisów w języku polskim. Podstawą takiego twierdzenia jest to, iż klientka ta jest osobą profesjonalistą i to od Niej przepisy prawa wymagają dokładania odpowiedniej staranności w czynnościach, które tu akurat polegają na wprowadzaniu do obrotu kosmetyków. Natomiast kwestia ewentualnego zwrotu zakupionych już kosmetyków to inne zagadnienie. Będą miały tu zastosowanie zasady właściwe dla rękojmi i gwarancji z kodeksu cywilnego (właściwe dla obrotu profesjonalnego) opisane w poradzie Rękojmia za wady towaru poza sprzedażą konsumencką

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 10.11.2018

  Podatek od sprzedaży detalicznej dalej zawieszony

  Proponowana nowelizacja ustawy przewiduje dalsze zawieszenie pobierania podatku od sprzedaży detalicznej. Konieczność przedłużenia zawieszenia podatku od sprzedaży detalicznej związana jest (...)

 • 28.2.2019

  Nowe wymagania dla kotłów

  Minister Przedsiębiorczości i Technologii w porozumieniu z Ministrem Środowiska wydał nowelizację rozporządzenia dot. wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Jej celem jest uszczelnienie obecnych (...)

 • 18.6.2013

  Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

  Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” (...)

 • 5.10.2005

  Warunki prowadzenia kantoru

  W niniejszym artykule zostały omówione warunki podejmowania i prowadzenia działalności kantorowej. W rozumieniu ustawy Prawo dewizowe, za działalnością kantorową, począwszy od 21 sierpnia 2004 (...)

 • 29.3.2019

  Bezpieczeństwo statków uprawiających żeglugę

  Odnawianie dokumentów bezpieczeństwa m.in. umożliwi armatorom nowelizacja przepisów. Ma na celu podniesienie polskich standardów bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej (...)