e-prawnik.pl Porady prawne

Wymeldowanie lokatora

Pytanie:

Czy właściciel mieszkania może wymeldować osobę zameldowaną na pobyt stały?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wymeldowanie lokatora

8.6.2007

Generalnie odpowiedź brzmi nie. Poza tym ten obowiązek należy właściwie do osoby, która miałaby zostać wymeldowana, gdyż na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jednak właściciel lokalu jako osoba zainteresowana może jednak wystąpić do organu gminy o wymeldowanie z jego lokalu osoby tam zameldowanej, jeżeli osoba ta bez wymeldowania się opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego i nie przebywa w nim co najmniej przez okres 6 miesięcy, a nowego miejsca jej pobytu nie można ustalić. W związku powyżśzym wydaje się, że jedyną możliwością wymeldowania kogoś z lokalu jest sytuacja, w której osoba taka nie przebywa w tym lokalu co najmniej pół roku, a miejsca jej pobytu nie można ustalić.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Wymeldowanie lokatora

bialakamelia4

12.4.2010 9:42:30

Re: Wymeldowanie lokatora

no dobrze,ale skoro taki lokator przychodzi tylko do domu,zeby sie pokazc-nie placi czynszu,ani zadnych innych oplat zwiazanych z tym lokalem?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ