Wymeldowanie lokatora

Pytanie:

Czy właściciel mieszkania może wymeldować osobę zameldowaną na pobyt stały?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Generalnie odpowiedź brzmi nie. Poza tym ten obowiązek należy właściwie do osoby, która miałaby zostać wymeldowana, gdyż na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jednak właściciel lokalu jako osoba zainteresowana może jednak wystąpić do organu gminy o wymeldowanie z jego lokalu osoby tam zameldowanej, jeżeli osoba ta bez wymeldowania się opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego i nie przebywa w nim co najmniej przez okres 6 miesięcy, a nowego miejsca jej pobytu nie można ustalić. W związku powyżśzym wydaje się, że jedyną możliwością wymeldowania kogoś z lokalu jest sytuacja, w której osoba taka nie przebywa w tym lokalu co najmniej pół roku, a miejsca jej pobytu nie można ustalić.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

bialakamelia4

12.4.2010 9:42:30

Re: Wymeldowanie lokatora

no dobrze,ale skoro taki lokator przychodzi tylko do domu,zeby sie pokazc-nie placi czynszu,ani zadnych innych oplat zwiazanych z tym lokalem?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY