Archiwum porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Wstąpienie w stosunek najmu lokalu kwaterunkowego

  Czy mam prawo wstąpić w stosunek najmu lokalu po śmierci mojej babci, jeżeli byłem zameldowany celem sprawowania opieki. Dotyczy mieszkania kwaterunkowego.

 • Wymeldowanie lokatora

  Czy właściciel mieszkania może wymeldować osobę zameldowaną na pobyt stały?

 • Ustalenie wysokości czynszu regulowanego

  W jaki sposób ustala się wysokość czynszu regulowanego?

 • Rejestr dotyczący wysokości czynszu regulowanego

  Ustawa o ochronie praw lokatorów... wskazuje, że czynsz wolny może być stosowany po 31 XII 2004 r., do tego czasu jednak właściciele lokali, którzy je wynajmują mają swobodę w ustalaniu czynszu (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

  Czy rodzinę z 3 letnim dzieckiem można eksmitować na bruk, lokal jaki posiadają to mieszkanie w TBS do którego dołożyli 30% jego wartości z własnych środków -co będzie z tymi pieniędzmi jest (...)

 • Pomoc państwa w budownictwie mieszkaniowym

  W jakiej wysokości (i od czego) przewiduje odliczenia projekt ustawy o kompensacie wydatków mieszkaniowych dla inwestorów indywidualnych?

 • Kompensata wydatków mieszkaniowych

  Jakie ulgi przewiduje projekt ustawy o kompensacie wydatków mieszkaniowych?

 • Eksmisja i uprawnienia eksmitowanego

  Czy sąd może orzec eksmisję wobec mnie za niepłacenie czynszu przez jakiż okres (teraz od 4 miesięcy już go opłacam regularnie). Mam żonę, troje dzieci w tym jedno z orzeczeniem o niepełnosprawności (...)

 • Podwyższenie stawki czynszu regulowanego

  Mam problem z lokatorami na czynszu regulowanym w kamienicy. Przez ponad rok nie dawałem podwyżek (czynsz 3.72/m2), a od września tego roku podniosłem czynsz zgodnie z ustawą na 5,72 zł/m2. Dostałem (...)

 • Żądanie zwrotu udzielonej bonifikaty

  Pani X zamierza zbyć mieszkanie wykupione 2 lata temu od gminy, bo chce poprawić sobie warunki życia (ma dwie dorosłe córki i M2 34m). W przepisach i w akcie notarialnym jest zapis, że gmina może (...)

 • Wysokość dodatku mieszkaniowego

  Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

 • Podstawy pobierania dodatku mieszkaniowego

  W naszej małej, 50 - rodzinnej spółdzielni mieszkaniowej doszło do przykrego incydentu. Prezes SM szykanuje jedną z najuboższych rodzin, powiadamiając ZGM, iż owa rodzina nie posiada od dwóch (...)

 • Przekształcenie lokalu na własność

  Wniosek o przekształcenie spółdzielczego prawa lokatorskiego w odrębną własność złożyłem 9.04.2001 r. (zgodnie z art. 12 i art. 46 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Spółdzielnia w (...)

 • Ustanie członkostwa w spółdzielni

  Ogłoszona była licytacja komornicza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika. Przed licytacją Spółdzielnia podjęła uchwalę o pozbawieniu członkostwa (...)

 • Waloryzacja kaucji mieszkaniowej

  W jaki sposób wypłacać kaucje mieszkaniowe po waloryzacji, wpłacone przed 1994 rokiem?

 • Wykluczenie ze spółdzielni a prawo do lokalu

  Jakie są konsekwencje wykluczenia członka spółdzielni mieszkaniowej w przypadku, gdy jest to własnościowe prawo do lokalu (mieszkanie w całości zapłacone)?

 • Wyższe stawki czynszu za lokal użytkowy

  Kupiłem od spółdzielni lokal użytkowy umieszczony na parterze budynku mieszkalnego (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego). Spółdzielnia ustaliła dla lokali użytkowych stawkę (...)

 • Członkostwo a płacenie czynszu

  Licytant zakupił w drodze licytacji sądowej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Zostało ono przysądzone nabywcy 1 listopada. Licytant złożył w Spółdzielni deklarację członkowską (...)

 • Spółdzielcze własnościowe prawo w spadku

  Trzy osoby otrzymały własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu w drodze nabycia spadku (posiadają stwierdzenie nabycia spadku). Wyznaczyli pełnomocnika, ale żadna z tych osób nie chce wstąpić (...)

 • Spółdzielcze własnościowe prawo a członkostwo

  Licytant nabył na licytacji sądowej spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania. Czy spółdzielnia ma prawo żądać od nabywcy wniesienia opłaty członkowskiej? Czy jeśli nabywca chciałby (...)

 • Informacja o podstawie zmiany wysokości czynszu

  Czy osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej wynajmująca lokale mieszkalne ma ustawowy obowiązek do powiadamiania na piśmie najemców tychże lokali o podstawach prawnych ustalenia (...)

 • Ustalanie czynszu w lokalu z przydziału

  Problem dotyczy domu wielomieszkaniowego, będącego od 1945 r. do lat 90. pod tzw. szczególnym trybem najmu (kwaterunkiem). Jest on własnością osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. (...)

 • Ustalenie wysokości czynszu za lokal mieszkalny

  W zrzeszeniu właścicieli nieruchomości od radcy prawnego otrzymałem odpowiedź, że czynsz najmu nie może przekroczyć 3% rocznie wartości odtworzeniowej lokalu ustalonej na podstawie publikowanej (...)

 • Regulacja prawna zmian wysokości czynszu

  Którzy lokatorzy są objęci ochroną czynszu w budynkach będących własnością osób fizycznych?

 • Wykluczenie ze spółdzielni a prawo do lokalu

  Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Powstało zadłużenie czynszowe w tymże lokalu. Rada nadzorcza spółdzielni pozbawiła mnie członkostwa w spółdzielni z powodu (...)

 • Adaptacja strychu nad mieszkaniem

  Posiadam własnościowe prawo do lokalu (60m2), chciałbym zaadoptować strych znajdujący sie nad moim mieszkaniem. W ten sposób powiększyłabym mieszkanie o około 40m2. Co powinnam zrobić, aby tego (...)

 • Wynagrodzenie zarządcy

  Zgodnie z art. 28 ustawy o własności lokali właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy. Wówczas (...)

 • Samowolne powiększenie lokalu

  Kupiłam spółdzielcze mieszkanie z samowolą budowlaną, tzn. zabudowano część korytarza. W tej chwil chcę to zalegalizować. Spółdzielnia wymaga zgody sąsiadów, z którą mam kłopot. Jak inaczej (...)

 • Podział spółdzielni

  W dniu 9 stycznia 2003 r. został złożony do spółdzielni mieszkaniowej wniosek części mieszkańców osiedla o zwołanie zgromadzenia przedstawicieli w celu dokonania podziału dotychczasowej spółdzielni. (...)

 • Zarząd z licencją

  Czy w wybranym Zarządzie wg nowego Art.20.1 ustawy o własności lokali musi znaleźć się osoba z licencją na zarządzanie nieruchomościami jeżeli Wspólnota podpisałaby np. Umowę na administrowanie (...)

 • Dowód wpłaty kaucji

  Po wykupieniu mieszkania na własność od gminy staram sie o zwrot wpłaconej kaucji przed 40 laty. Gmina żąda dowodu wpłaty. Ja posiadam zaświadczenie o dokonanej wpłacie kaucji (z podaną wysokością (...)

 • Wspólny wniosek o przewłaszczenie lokalu

  Czy wniosek o ustanowienie odrębnej własności lokalu złożony do zarządu spółdzielni musi być podpisany przez oboje małżonków? Jeżeli tak to, z czego wynika taki obowiązek?

 • Eksmisja a lokal socjalny

  Co mają zrobić wierzyciel i komornik, jeżeli wydany wyrok eksmisyjny po wejściu w życie ustawy o ochronie praw lokatorów nie zawiera w swej treści roztrzygnięcia co do prawa do lokalu socjalnego? (...)

 • Zasady zmiany czynszu

  Jakie są zasady zmiany czynszu ?

 • Przedłużenie umowy najmu na rok

  Wynajmuję lokal (mieszkanie spółdzielczo-własnościowe) na podstawie umowy na okres 3 letni-od 6.11.2001. Jednocześnie, zgodnie z publikacjami zawartymi w Gazecie Prawnej, zawarłem z lokatorką (...)

 • Ochrona lokatorów-prawa i obowiązki stron

  Jak (w związku z obowiązującą ustawą o ochronie lokatorów) wyglądają prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego? Po zmianie KC (który w dzisiejszym kształcie reguluje tylko stosunek najmu lokalu (...)

 • Równoważnik dla strażaka za brak lokalu

  Jestem pracownikiem Państwowej Straży Pożarnej, do niedawna otrzymywałem ekwiwalent za brak mieszkania, które należy się każdemu funkcjonariuszowi (mieszkań tych jednak brak). Rodzice w trosce (...)

 • Obowiązek dostarczenia lokalu przez gminę

  Jestem współwłaścicielem kamienicy i sprawuję zarząd nią bo reszta współwłaścicieli nie żyje i brak spadkobierców. Zaraz po wejściu nowej ustawy wypowiedziałem najem z trzyletnim okresem (...)

 • Odwołanie od decyzji zarządu

  Zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wyręczając sąd, ustalił istnienie stosunku prawnego lub prawa w ten sposób, że nie uznając skuteczności wyborów przedstawicieli członków w grupach członkowskich (...)

 • Podwyższenie czynszu w lokalu

  Jak wysoko można podwyższyć czynsz za najem lokalu mieszkalnego w domu prywatnym w centrum gminy o powierzchni ok. 50 m2 (woda miejska, energia elektryczna, ogrzewanie węglem), jeżeli do tej pory (...)

1

2

NA SKÓTY