Archiwum

Wstąpienie w stosunek najmu lokalu kwaterunkowego

Wstąpienie w stosunek najmu lokalu kwaterunkowego

Czy mam prawo wstąpić w stosunek najmu lokalu po śmierci mojej babci, jeżeli byłem zameldowany celem sprawowania opieki. Dotyczy mieszkania kwaterunkowego.

Wymeldowanie lokatora

Wymeldowanie lokatora

Czy właściciel mieszkania może wymeldować osobę zameldowaną na pobyt stały?

Ustalenie wysokości czynszu regulowanego

Ustalenie wysokości czynszu regulowanego

W jaki sposób ustala się wysokość czynszu regulowanego?

Rejestr dotyczący wysokości czynszu regulowanego

Rejestr dotyczący wysokości czynszu regulowanego

Ustawa o ochronie praw lokatorów... wskazuje, że czynsz wolny może być stosowany po 31 XII 2004 r., do tego czasu jednak właściciele lokali, którzy je wynajmują mają swobodę w ustalaniu czynszu (...)

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Czy rodzinę z 3 letnim dzieckiem można eksmitować na bruk, lokal jaki posiadają to mieszkanie w TBS do którego dołożyli 30% jego wartości z własnych środków -co będzie z tymi pieniędzmi jest (...)

Pomoc państwa w budownictwie mieszkaniowym

Pomoc państwa w budownictwie mieszkaniowym

W jakiej wysokości (i od czego) przewiduje odliczenia projekt ustawy o kompensacie wydatków mieszkaniowych dla inwestorów indywidualnych?

Kompensata wydatków mieszkaniowych

Kompensata wydatków mieszkaniowych

Jakie ulgi przewiduje projekt ustawy o kompensacie wydatków mieszkaniowych?

Eksmisja i uprawnienia eksmitowanego

Eksmisja i uprawnienia eksmitowanego

Czy sąd może orzec eksmisję wobec mnie za niepłacenie czynszu przez jakiż okres (teraz od 4 miesięcy już go opłacam regularnie). Mam żonę, troje dzieci w tym jedno z orzeczeniem o niepełnosprawności (...)

Podwyższenie stawki czynszu regulowanego

Podwyższenie stawki czynszu regulowanego

Mam problem z lokatorami na czynszu regulowanym w kamienicy. Przez ponad rok nie dawałem podwyżek (czynsz 3.72/m2), a od września tego roku podniosłem czynsz zgodnie z ustawą na 5,72 zł/m2. Dostałem (...)

Żądanie zwrotu udzielonej bonifikaty

Żądanie zwrotu udzielonej bonifikaty

Pani X zamierza zbyć mieszkanie wykupione 2 lata temu od gminy, bo chce poprawić sobie warunki życia (ma dwie dorosłe córki i M2 34m). W przepisach i w akcie notarialnym jest zapis, że gmina może (...)

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

Podstawy pobierania dodatku mieszkaniowego

Podstawy pobierania dodatku mieszkaniowego

W naszej małej, 50 - rodzinnej spółdzielni mieszkaniowej doszło do przykrego incydentu. Prezes SM szykanuje jedną z najuboższych rodzin, powiadamiając ZGM, iż owa rodzina nie posiada od dwóch (...)

Przekształcenie lokalu na własność

Przekształcenie lokalu na własność

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego prawa lokatorskiego w odrębną własność złożyłem 9.04.2001 r. (zgodnie z art. 12 i art. 46 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Spółdzielnia w (...)

Ustanie członkostwa w spółdzielni

Ustanie członkostwa w spółdzielni

Ogłoszona była licytacja komornicza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika. Przed licytacją Spółdzielnia podjęła uchwalę o pozbawieniu członkostwa (...)

Waloryzacja kaucji mieszkaniowej

Waloryzacja kaucji mieszkaniowej

W jaki sposób wypłacać kaucje mieszkaniowe po waloryzacji, wpłacone przed 1994 rokiem?

Wykluczenie ze spółdzielni a prawo do lokalu

Wykluczenie ze spółdzielni a prawo do lokalu

Jakie są konsekwencje wykluczenia członka spółdzielni mieszkaniowej w przypadku, gdy jest to własnościowe prawo do lokalu (mieszkanie w całości zapłacone)?

Wyższe stawki czynszu za lokal użytkowy

Wyższe stawki czynszu za lokal użytkowy

Kupiłem od spółdzielni lokal użytkowy umieszczony na parterze budynku mieszkalnego (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego). Spółdzielnia ustaliła dla lokali użytkowych stawkę (...)

Członkostwo a płacenie czynszu

Członkostwo a płacenie czynszu

Licytant zakupił w drodze licytacji sądowej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Zostało ono przysądzone nabywcy 1 listopada. Licytant złożył w Spółdzielni deklarację członkowską (...)

Spółdzielcze własnościowe prawo w spadku

Spółdzielcze własnościowe prawo w spadku

Trzy osoby otrzymały własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu w drodze nabycia spadku (posiadają stwierdzenie nabycia spadku). Wyznaczyli pełnomocnika, ale żadna z tych osób nie chce wstąpić (...)

Spółdzielcze własnościowe prawo a członkostwo

Spółdzielcze własnościowe prawo a członkostwo

Licytant nabył na licytacji sądowej spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania. Czy spółdzielnia ma prawo żądać od nabywcy wniesienia opłaty członkowskiej? Czy jeśli nabywca chciałby (...)

Informacja o podstawie zmiany wysokości czynszu

Informacja o podstawie zmiany wysokości czynszu

Czy osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej wynajmująca lokale mieszkalne ma ustawowy obowiązek do powiadamiania na piśmie najemców tychże lokali o podstawach prawnych ustalenia (...)

Ustalanie czynszu w lokalu z przydziału

Ustalanie czynszu w lokalu z przydziału

Problem dotyczy domu wielomieszkaniowego, będącego od 1945 r. do lat 90. pod tzw. szczególnym trybem najmu (kwaterunkiem). Jest on własnością osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. (...)

Ustalenie wysokości czynszu za lokal mieszkalny

Ustalenie wysokości czynszu za lokal mieszkalny

W zrzeszeniu właścicieli nieruchomości od radcy prawnego otrzymałem odpowiedź, że czynsz najmu nie może przekroczyć 3% rocznie wartości odtworzeniowej lokalu ustalonej na podstawie publikowanej (...)

Regulacja prawna zmian wysokości czynszu

Regulacja prawna zmian wysokości czynszu

Którzy lokatorzy są objęci ochroną czynszu w budynkach będących własnością osób fizycznych?

Wykluczenie ze spółdzielni a prawo do lokalu

Wykluczenie ze spółdzielni a prawo do lokalu

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Powstało zadłużenie czynszowe w tymże lokalu. Rada nadzorcza spółdzielni pozbawiła mnie członkostwa w spółdzielni z powodu (...)

Adaptacja strychu nad mieszkaniem

Adaptacja strychu nad mieszkaniem

Posiadam własnościowe prawo do lokalu (60m2), chciałbym zaadoptować strych znajdujący sie nad moim mieszkaniem. W ten sposób powiększyłabym mieszkanie o około 40m2. Co powinnam zrobić, aby tego (...)

Wynagrodzenie zarządcy

Wynagrodzenie zarządcy

Zgodnie z art. 28 ustawy o własności lokali właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy. Wówczas (...)

Samowolne powiększenie lokalu

Samowolne powiększenie lokalu

Kupiłam spółdzielcze mieszkanie z samowolą budowlaną, tzn. zabudowano część korytarza. W tej chwil chcę to zalegalizować. Spółdzielnia wymaga zgody sąsiadów, z którą mam kłopot. Jak inaczej (...)

Podział spółdzielni

Podział spółdzielni

W dniu 9 stycznia 2003 r. został złożony do spółdzielni mieszkaniowej wniosek części mieszkańców osiedla o zwołanie zgromadzenia przedstawicieli w celu dokonania podziału dotychczasowej spółdzielni. (...)

Zarząd z licencją

Zarząd z licencją

Czy w wybranym Zarządzie wg nowego Art.20.1 ustawy o własności lokali musi znaleźć się osoba z licencją na zarządzanie nieruchomościami jeżeli Wspólnota podpisałaby np. Umowę na administrowanie (...)

Dowód wpłaty kaucji

Dowód wpłaty kaucji

Po wykupieniu mieszkania na własność od gminy staram sie o zwrot wpłaconej kaucji przed 40 laty. Gmina żąda dowodu wpłaty. Ja posiadam zaświadczenie o dokonanej wpłacie kaucji (z podaną wysokością (...)

Wspólny wniosek o przewłaszczenie lokalu

Wspólny wniosek o przewłaszczenie lokalu

Czy wniosek o ustanowienie odrębnej własności lokalu złożony do zarządu spółdzielni musi być podpisany przez oboje małżonków? Jeżeli tak to, z czego wynika taki obowiązek?

Eksmisja a lokal socjalny

Eksmisja a lokal socjalny

Co mają zrobić wierzyciel i komornik, jeżeli wydany wyrok eksmisyjny po wejściu w życie ustawy o ochronie praw lokatorów nie zawiera w swej treści roztrzygnięcia co do prawa do lokalu socjalnego? (...)

Zasady zmiany czynszu

Zasady zmiany czynszu

Jakie są zasady zmiany czynszu ?

Przedłużenie umowy najmu na rok

Przedłużenie umowy najmu na rok

Wynajmuję lokal (mieszkanie spółdzielczo-własnościowe) na podstawie umowy na okres 3 letni-od 6.11.2001. Jednocześnie, zgodnie z publikacjami zawartymi w Gazecie Prawnej, zawarłem z lokatorką (...)

Ochrona lokatorów-prawa i obowiązki stron

Ochrona lokatorów-prawa i obowiązki stron

Jak (w związku z obowiązującą ustawą o ochronie lokatorów) wyglądają prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego? Po zmianie KC (który w dzisiejszym kształcie reguluje tylko stosunek najmu lokalu (...)

Równoważnik dla strażaka za brak lokalu

Równoważnik dla strażaka za brak lokalu

Jestem pracownikiem Państwowej Straży Pożarnej, do niedawna otrzymywałem ekwiwalent za brak mieszkania, które należy się każdemu funkcjonariuszowi (mieszkań tych jednak brak). Rodzice w trosce (...)

Obowiązek dostarczenia lokalu przez gminę

Obowiązek dostarczenia lokalu przez gminę

Jestem współwłaścicielem kamienicy i sprawuję zarząd nią bo reszta współwłaścicieli nie żyje i brak spadkobierców. Zaraz po wejściu nowej ustawy wypowiedziałem najem z trzyletnim okresem (...)

Odwołanie od decyzji zarządu

Odwołanie od decyzji zarządu

Zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wyręczając sąd, ustalił istnienie stosunku prawnego lub prawa w ten sposób, że nie uznając skuteczności wyborów przedstawicieli członków w grupach członkowskich (...)

Podwyższenie czynszu w lokalu

Podwyższenie czynszu w lokalu

Jak wysoko można podwyższyć czynsz za najem lokalu mieszkalnego w domu prywatnym w centrum gminy o powierzchni ok. 50 m2 (woda miejska, energia elektryczna, ogrzewanie węglem), jeżeli do tej pory (...)

Opłaty przy zakupie mieszkania spółdzielczego

Opłaty przy zakupie mieszkania spółdzielczego

Planuję zakup mieszkania, biorę na nie kredyt, jest to mieszkanie spółdzielcze. Jakie i w jakiej wysokości opłaty będę musiała w związku z tym ponieść (notariusz)? Proszę nie brać pod uwagę (...)

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej

Jakie prawo do lokalu powstaje po ustaniu istnienia spółdzielni mieszkaniowej?

Przyjęcie do spółdzielni po zakupie mieszkania

Przyjęcie do spółdzielni po zakupie mieszkania

Niedawno kupiłem mieszkanie. Aby umowa notarialna nabrała mocy, muszę zostać członkiem spółdzielni. SM zażądała, abym wpłacił opłatę wpisową oraz mam wnieść wkład. Poprzedni właściciel (...)

Uzyskanie lokalu w spółdzielni

Uzyskanie lokalu w spółdzielni

Wpłaciłam ponad 50% wartości mieszkania. Pozostałą częśc spłacam do spółdzielni w równych ratach (przez 10 lat). Jaką powinnam zawrzeć umowę ze spółdzielnią?

Wypowiedzenie najmu przez gminę

Wypowiedzenie najmu przez gminę

Po śmierci ojca, byłem jedyną osobą, która zamieszkiwała i była zameldowana w mieszkaniu należącym do gminy. Wystąpiłem do gminy z wnioskiem o wstąpienie w stosunek najmu tego mieszkania i (...)

Kupno mieszkania spółdzielczego własnościowego

Kupno mieszkania spółdzielczego własnościowego

Planuję nabycie mieszkania spółdzielczego-własnościowego, na którego budowę został zaciągnięty przez spółdzielnię kredyt. Czy w świetle nowych przepisów, w których nie ma już spółdzielczego (...)

Spółdzielcze własnościowe prawo a własność

Spółdzielcze własnościowe prawo a własność

Czym różni się własność mieszkania od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?

Zamiana lokali w spółdzielni

Zamiana lokali w spółdzielni

Jestem właścicielem mieszkania własnościowego które chcę zamienić na inne. W jakiej formie się to wykonuje ? Czy z tego tytułu ponoszę jakieś koszty i czy wymagana jest wizyta u notariusza?

Czas trwania umowy najmu lokalu użytkowego

Czas trwania umowy najmu lokalu użytkowego

Właściciel lokalu użytkowego chce podpisać ze mną umowę na czas określony na okres 6 miesięcy, wziąć kaucję 2-mies. czynszu, podpisanie umowy na czas nieokreślony uzależnia od wprowadzenia (...)

Waloryzacja kaucji za wynajem lokalu zakładowego

Waloryzacja kaucji za wynajem lokalu zakładowego

Czy lokatorzy, którzy wpłacili kaucję za wynajem mieszkania zakładowego w roku 1993 mają prawo do waloryzacji tej kaucji w przypadku wykupu mieszkania w tym roku ?

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne