e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Wstąpienie w stosunek najmu lokalu kwaterunkowego

  Czy mam prawo wstąpić w stosunek najmu lokalu po śmierci mojej babci, jeżeli byłem zameldowany celem sprawowania opieki. Dotyczy mieszkania kwaterunkowego.

  Wstąpienie w stosunek najmu lokalu kwaterunkowego
 • Wymeldowanie lokatora

  Czy właściciel mieszkania może wymeldować osobę zameldowaną na pobyt stały?

  Wymeldowanie lokatora
 • Ustalenie wysokości czynszu regulowanego

  W jaki sposób ustala się wysokość czynszu regulowanego?

  Ustalenie wysokości czynszu regulowanego
 • Rejestr dotyczący wysokości czynszu regulowanego

  Ustawa o ochronie praw lokatorów... wskazuje, że czynsz wolny może być stosowany po 31 XII 2004 r., do tego czasu jednak właściciele lokali, którzy je wynajmują mają swobodę w ustalaniu czynszu (...)

  Rejestr dotyczący wysokości czynszu regulowanego
 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

  Czy rodzinę z 3 letnim dzieckiem można eksmitować na bruk, lokal jaki posiadają to mieszkanie w TBS do którego dołożyli 30% jego wartości z własnych środków -co będzie z tymi pieniędzmi jest (...)

  Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego
 • Pomoc państwa w budownictwie mieszkaniowym

  W jakiej wysokości (i od czego) przewiduje odliczenia projekt ustawy o kompensacie wydatków mieszkaniowych dla inwestorów indywidualnych?

  Pomoc państwa w budownictwie mieszkaniowym
 • Kompensata wydatków mieszkaniowych

  Jakie ulgi przewiduje projekt ustawy o kompensacie wydatków mieszkaniowych?

  Kompensata wydatków mieszkaniowych
 • Eksmisja i uprawnienia eksmitowanego

  Czy sąd może orzec eksmisję wobec mnie za niepłacenie czynszu przez jakiż okres (teraz od 4 miesięcy już go opłacam regularnie). Mam żonę, troje dzieci w tym jedno z orzeczeniem o niepełnosprawności (...)

  Eksmisja i uprawnienia eksmitowanego
 • Podwyższenie stawki czynszu regulowanego

  Mam problem z lokatorami na czynszu regulowanym w kamienicy. Przez ponad rok nie dawałem podwyżek (czynsz 3.72/m2), a od września tego roku podniosłem czynsz zgodnie z ustawą na 5,72 zł/m2. Dostałem (...)

  Podwyższenie stawki czynszu regulowanego
 • Żądanie zwrotu udzielonej bonifikaty

  Pani X zamierza zbyć mieszkanie wykupione 2 lata temu od gminy, bo chce poprawić sobie warunki życia (ma dwie dorosłe córki i M2 34m). W przepisach i w akcie notarialnym jest zapis, że gmina może (...)

  Żądanie zwrotu udzielonej bonifikaty
 • Wysokość dodatku mieszkaniowego

  Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

  Wysokość dodatku mieszkaniowego
 • Podstawy pobierania dodatku mieszkaniowego

  W naszej małej, 50 - rodzinnej spółdzielni mieszkaniowej doszło do przykrego incydentu. Prezes SM szykanuje jedną z najuboższych rodzin, powiadamiając ZGM, iż owa rodzina nie posiada od dwóch (...)

  Podstawy pobierania dodatku mieszkaniowego
 • Przekształcenie lokalu na własność

  Wniosek o przekształcenie spółdzielczego prawa lokatorskiego w odrębną własność złożyłem 9.04.2001 r. (zgodnie z art. 12 i art. 46 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Spółdzielnia w (...)

  Przekształcenie lokalu na własność
 • Ustanie członkostwa w spółdzielni

  Ogłoszona była licytacja komornicza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika. Przed licytacją Spółdzielnia podjęła uchwalę o pozbawieniu członkostwa (...)

  Ustanie członkostwa w spółdzielni
 • Waloryzacja kaucji mieszkaniowej

  W jaki sposób wypłacać kaucje mieszkaniowe po waloryzacji, wpłacone przed 1994 rokiem?

  Waloryzacja kaucji mieszkaniowej
 • Wykluczenie ze spółdzielni a prawo do lokalu

  Jakie są konsekwencje wykluczenia członka spółdzielni mieszkaniowej w przypadku, gdy jest to własnościowe prawo do lokalu (mieszkanie w całości zapłacone)?

  Wykluczenie ze spółdzielni a prawo do lokalu
 • Wyższe stawki czynszu za lokal użytkowy

  Kupiłem od spółdzielni lokal użytkowy umieszczony na parterze budynku mieszkalnego (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego). Spółdzielnia ustaliła dla lokali użytkowych stawkę (...)

  Wyższe stawki czynszu za lokal użytkowy
 • Członkostwo a płacenie czynszu

  Licytant zakupił w drodze licytacji sądowej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Zostało ono przysądzone nabywcy 1 listopada. Licytant złożył w Spółdzielni deklarację członkowską (...)

  Członkostwo a płacenie czynszu
 • Spółdzielcze własnościowe prawo w spadku

  Trzy osoby otrzymały własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu w drodze nabycia spadku (posiadają stwierdzenie nabycia spadku). Wyznaczyli pełnomocnika, ale żadna z tych osób nie chce wstąpić (...)

  Spółdzielcze własnościowe prawo w spadku
 • Spółdzielcze własnościowe prawo a członkostwo

  Licytant nabył na licytacji sądowej spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania. Czy spółdzielnia ma prawo żądać od nabywcy wniesienia opłaty członkowskiej? Czy jeśli nabywca chciałby (...)

  Spółdzielcze własnościowe prawo a członkostwo
 • Informacja o podstawie zmiany wysokości czynszu

  Czy osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej wynajmująca lokale mieszkalne ma ustawowy obowiązek do powiadamiania na piśmie najemców tychże lokali o podstawach prawnych ustalenia (...)

  Informacja o podstawie zmiany wysokości czynszu
 • Ustalanie czynszu w lokalu z przydziału

  Problem dotyczy domu wielomieszkaniowego, będącego od 1945 r. do lat 90. pod tzw. szczególnym trybem najmu (kwaterunkiem). Jest on własnością osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. (...)

  Ustalanie czynszu w lokalu z przydziału
 • Ustalenie wysokości czynszu za lokal mieszkalny

  W zrzeszeniu właścicieli nieruchomości od radcy prawnego otrzymałem odpowiedź, że czynsz najmu nie może przekroczyć 3% rocznie wartości odtworzeniowej lokalu ustalonej na podstawie publikowanej (...)

  Ustalenie wysokości czynszu za lokal mieszkalny
 • Regulacja prawna zmian wysokości czynszu

  Którzy lokatorzy są objęci ochroną czynszu w budynkach będących własnością osób fizycznych?

  Regulacja prawna zmian wysokości czynszu
 • Wykluczenie ze spółdzielni a prawo do lokalu

  Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Powstało zadłużenie czynszowe w tymże lokalu. Rada nadzorcza spółdzielni pozbawiła mnie członkostwa w spółdzielni z powodu (...)

  Wykluczenie ze spółdzielni a prawo do lokalu
 • Adaptacja strychu nad mieszkaniem

  Posiadam własnościowe prawo do lokalu (60m2), chciałbym zaadoptować strych znajdujący sie nad moim mieszkaniem. W ten sposób powiększyłabym mieszkanie o około 40m2. Co powinnam zrobić, aby tego (...)

  Adaptacja strychu nad mieszkaniem
 • Wynagrodzenie zarządcy

  Zgodnie z art. 28 ustawy o własności lokali właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy. Wówczas (...)

  Wynagrodzenie zarządcy
 • Samowolne powiększenie lokalu

  Kupiłam spółdzielcze mieszkanie z samowolą budowlaną, tzn. zabudowano część korytarza. W tej chwil chcę to zalegalizować. Spółdzielnia wymaga zgody sąsiadów, z którą mam kłopot. Jak inaczej (...)

  Samowolne powiększenie lokalu
 • Podział spółdzielni

  W dniu 9 stycznia 2003 r. został złożony do spółdzielni mieszkaniowej wniosek części mieszkańców osiedla o zwołanie zgromadzenia przedstawicieli w celu dokonania podziału dotychczasowej spółdzielni. (...)

  Podział spółdzielni
 • Zarząd z licencją

  Czy w wybranym Zarządzie wg nowego Art.20.1 ustawy o własności lokali musi znaleźć się osoba z licencją na zarządzanie nieruchomościami jeżeli Wspólnota podpisałaby np. Umowę na administrowanie (...)

  Zarząd z licencją
 • Dowód wpłaty kaucji

  Po wykupieniu mieszkania na własność od gminy staram sie o zwrot wpłaconej kaucji przed 40 laty. Gmina żąda dowodu wpłaty. Ja posiadam zaświadczenie o dokonanej wpłacie kaucji (z podaną wysokością (...)

  Dowód wpłaty kaucji
 • Wspólny wniosek o przewłaszczenie lokalu

  Czy wniosek o ustanowienie odrębnej własności lokalu złożony do zarządu spółdzielni musi być podpisany przez oboje małżonków? Jeżeli tak to, z czego wynika taki obowiązek?

  Wspólny wniosek o przewłaszczenie lokalu
 • Eksmisja a lokal socjalny

  Co mają zrobić wierzyciel i komornik, jeżeli wydany wyrok eksmisyjny po wejściu w życie ustawy o ochronie praw lokatorów nie zawiera w swej treści roztrzygnięcia co do prawa do lokalu socjalnego? (...)

  Eksmisja a lokal socjalny
 • Zasady zmiany czynszu

  Jakie są zasady zmiany czynszu ?

  Zasady zmiany czynszu
 • Przedłużenie umowy najmu na rok

  Wynajmuję lokal (mieszkanie spółdzielczo-własnościowe) na podstawie umowy na okres 3 letni-od 6.11.2001. Jednocześnie, zgodnie z publikacjami zawartymi w Gazecie Prawnej, zawarłem z lokatorką (...)

  Przedłużenie umowy najmu na rok
 • Ochrona lokatorów-prawa i obowiązki stron

  Jak (w związku z obowiązującą ustawą o ochronie lokatorów) wyglądają prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego? Po zmianie KC (który w dzisiejszym kształcie reguluje tylko stosunek najmu lokalu (...)

  Ochrona lokatorów-prawa i obowiązki stron
 • Równoważnik dla strażaka za brak lokalu

  Jestem pracownikiem Państwowej Straży Pożarnej, do niedawna otrzymywałem ekwiwalent za brak mieszkania, które należy się każdemu funkcjonariuszowi (mieszkań tych jednak brak). Rodzice w trosce (...)

  Równoważnik dla strażaka za brak lokalu
 • Obowiązek dostarczenia lokalu przez gminę

  Jestem współwłaścicielem kamienicy i sprawuję zarząd nią bo reszta współwłaścicieli nie żyje i brak spadkobierców. Zaraz po wejściu nowej ustawy wypowiedziałem najem z trzyletnim okresem (...)

  Obowiązek dostarczenia lokalu przez gminę
 • Odwołanie od decyzji zarządu

  Zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wyręczając sąd, ustalił istnienie stosunku prawnego lub prawa w ten sposób, że nie uznając skuteczności wyborów przedstawicieli członków w grupach członkowskich (...)

  Odwołanie od decyzji zarządu
 • Podwyższenie czynszu w lokalu

  Jak wysoko można podwyższyć czynsz za najem lokalu mieszkalnego w domu prywatnym w centrum gminy o powierzchni ok. 50 m2 (woda miejska, energia elektryczna, ogrzewanie węglem), jeżeli do tej pory (...)

  Podwyższenie czynszu w lokalu

1

2