Przedłużenie umowy najmu na rok

Pytanie:

Wynajmuję lokal (mieszkanie spółdzielczo-własnościowe) na podstawie umowy na okres 3 letni-od 6.11.2001. Jednocześnie, zgodnie z publikacjami zawartymi w Gazecie Prawnej, zawarłem z lokatorką porozumienie, iż wyprowadzi się ona z dniem 6.11.2002. Czy ma ono moc prawną? W związku z tym, czy lokatorka musi wyprowadzić się dnia 6.11.2002? Gdy zdecydowałbym się zostawić lokatorkę na następny rok, to czy mam podpisać z nią nową umowę, czy też następne porozumienie, albo może wstrzymać się do nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatora?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego umowa o odpłatne używanie lokalu, z wyjątkiem lokalu socjalnego, może być zawarta na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony nie krótszy niż 3 lata. W razie zawarcia umowy na czas krótszy niż 3 lata umowę uważa się za zawartą na czas nieoznaczony. Oznacza to, że nawet jeżeli umowę zawrze się na rok, to i tak w świetle prawa jest to umowa zawarta na okres trzech lat. Wskazane przez Pana/ią porozumienie jest w istocie zmianą umowy (na okres roczny), która to zmiana jest sprzeczna z ustawą, albo co najmniej zmierza do obejścia prawa, a co za tym idzie jest nieważne. Tym samym nadal wiąże Pana/ią trzyletnia umowa. Jedynym sposobem wcześniejszego rozwiązania stosunku najmu (w przytoczonych okolicznościach) byłoby rozwiązanie umowy na podstawie porozumienia stron. A zatem lokatorka nie musi wyprowadzać się po roku od zawarcia umowy, ale dopiero po trzech latach. Nie trzeba podpisywać kolejnej umowy, gdyż obowiązująca wiąże przez trzy lata.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: