Ustalenie wysokości czynszu za lokal mieszkalny

Pytanie:

W zrzeszeniu właścicieli nieruchomości od radcy prawnego otrzymałem odpowiedź, że czynsz najmu nie może przekroczyć 3% rocznie wartości odtworzeniowej lokalu ustalonej na podstawie publikowanej przez wojewodę ceny 1m kw pow. mieszkalnej na danym obszarze. Zaznaczono ze dotyczy to okresu do końca 2004r. i lokatorów zajmujących lokal na podstawie administracyjnej decyzji o przydziale lokalu. Na waszych stronach w odpowiedziach są informacje ze czynsz najmu każdemu można ustalić bez powyższego ograniczenia.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, do dnia 31 grudnia 2004 r., w stosunkach najmu powstałych przed 10 lipca 2001, wysokość czynszu w lokalach, w których obowiązywał w dniu 10 lipca 2001 r. (w dniu wejścia w życie tejże ustawy) czynsz regulowany, nie może przekraczać w stosunku rocznym 3% wartości odtworzeniowej lokalu. Z kolei ustawa o ochronie praw lokatorów uchyliła ustawę o najmie lokali w zakresie, w jakim regulowała ona stosunki najmu, które dotyczył czynsz regulowany. Przed wejściem w życie ustawy o ochronie praw lokatorów (przed 10 lipca 2001r.) czynsz regulowany opłacali najemcy lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy oraz stanowiących własność Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych lub osób prawnych prowadzących eksploatację budynków w celach niezarobkowych, z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych. Tak więc w dniu 10 lipca 2001 r. zakres podmiotów, które obowiązane były do opłacania czynszu regulowanego został praktycznie ograniczony. Jeżęli więc w dniu 10 lipca 2001 lokatorzy zajmujący lokal na podstawie administracyjnej decyzji o przydziale lokalu płacili czynsz regulowany, to czynsz płatny prez te osoby podlega ograniczeniu.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY