Wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu

Pytanie:

Od kilku lat dokonuję coroczne przeglądy techniczne samochodu bez wbicia pieczęci do dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca. W razie potrzeby legitymuję się zaświadczeniem od diagnosty o przeprowadzonym badaniu technicznym. Ostatnio diagnosta odmówił mi wydanie kolejnego zaświadczenia argumentując, że może ponieść karę, ponieważ u niego w systemie widnieją zaświadczenia z poprzednich lat. Czy diagnosta rzeczywiście naruszyłby prawo wydając kolejne zaświadczenie i mając świadomość, że w dowodzie rejestracyjnym od kilku lat brak jest stempla oraz czy ja naruszam prawo nie wymieniając dowodu rejestracyjnego na nowy i posługując się w/w zaświadczeniami dla udokumentowania stanu technicznego samochodu, którym jeżdżę? Czy jest jakiś przepis który wprost ten problem reguluje?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dowód rejestracyjny jest dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Stanowi o tym art. 71 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym (dalej p.r.d.).

Właściciel pojazdu samochodowego ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego. Badania takie dzielą się na okresowe i dodatkowe. Przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym określają terminy obowiązkowego badania okresowego określonych rodzajów pojazdów oraz przypadki, w których niezbędne jest przeprowadzenie badania dodatkowego.

W dowodzie rejestracyjnym powinny znajdować się wpisy o terminie kolejnego badania technicznego pojazdu. Wpisu tego dokonuje organ rejestrujący pojazd przy pierwszej rejestracji. Jeżeli pojazd jest już zarejestrowany to, na podstawie art. 82 ust 2 p.r.d., kolejny termin badania technicznego wpisuje do dowodu rejestracyjnego uprawniony diagnosta po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania i po uiszczeniu przez właściciela pojazdu opłaty ewidencyjnej.

Jeżeli zatem w dowodzie rejestracyjnym nie ma miejsca na wpisanie terminu kolejnego badania technicznego pojazdu to tym samym dokument ten nie może potwierdzać dopuszczenia pojazdu do ruchu. Zatem zachodzi konieczność wymiany dowodu rejestracyjnego. W przypadku braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie, uprawniony diagnosta wystawia zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. Zaświadczenie to jest potrzebne do wymiany dowodu rejestracyjnego.

Podstawę prawną stanowi § 9 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 137 poz. 968).

Na podstawie art. 84 ust 3 pkt 2 p.r.d. Starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono wydanie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

borysekman

29.5.2011 10:10:45

Re: Wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu

Bzdury. Nie istnieje przepis nakazujący wymianę dowodu w przypadku braku miejsca na pieczątki. Interpretacja autora jest mocno naciągana i oparta ogólnymi założeniami, a nie przepisami prawa.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 21.8.2014

  Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

  Darowizna to chyba najczęściej stosowana umowa w stosunkach rodzinnych. Obowiązki z nią związane mogą nieco się różnić w zależności od przedmiotu darowizny. W niniejszej poradzie zajmiemy (...)

 • 28.9.2018

  Jakie dokumenty musi mieć przy sobie kierowca?

  Kierowcy w poniedziałek 1 października 2018 r. dowód rejestracyjny i polisę OC mogą zostawić w domu. W razie kontroli – za brak przy sobie tych dokumentów - nie dostaną (...)

 • 18.10.2018

  Kolejne rewolucyjne zmiany dla kierowców?

  Likwidacja karty pojazdu i nalepki kontrolnej, możliwość zachowania dotychczasowego (przypisanego do pojazdu) numeru rejestracyjnego pojazdu, brak mandatu za nieposiadanie przy sobie prawa jazdy - to (...)

 • 10.1.2018

  Możliwa będzie profesjonalna rejestracja pojazdów

  Nowelizacja przepisów przewiduje wprowadzenie tzw. profesjonalnej rejestracji pojazdów, umożliwiającej legalne wykonywanie jazd testowych pojazdami z wykorzystaniem 1 numeru rejestracyjnego (...)

 • 5.7.2018

  Od 1 października pojedziemy bez dowodu rejestracyjnego

  Od 1 października 2018 r. kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy OC. Kierowcy nie będą musieli wozić wspomnianych dokumentów, bo dane pojazdu (...)