e-prawnik.pl Porady prawne

Wynagrodzenie kierownika za godziny nadliczbowe

Pytanie:

Gdzie można znaleźć przepis, który mówi o tym, że kierownikowi nie należy się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, gdyż kierownik ma normowany czas pracy zakresem obowiązków? Czy w ogóle jest to prawidłowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie kierownika za godziny nadliczbowe

26.11.2004

Normowanie czasu pracy wymiarem zadań a nieprzysługiwanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe z racji zajmowanego stanowiska kierowniczego to dwie różne kwestie.

To, że kierownikowi co do zasady nie należy się wynagrodzenie za przepracowane godziny nadliczbowe wynika bezpośrednio z treści przepisu kodeksu pracy (artykuł 1514, zgodnie z którym pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

Jedynie kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Natomiast tzw. zadaniowy czas pracy, czyli sytuację, w której czas pracy pracownika (w tym wypadku kierownika) regulowany jest jego wymiarem zadań reguluje przepis artykułu 140 kodeksu pracy. Stanowi on, iż w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy.

Przyjmuje się, iż co do zasady pracującym w tym trybie nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Wynagrodzenie kierownika za godziny nadliczbowe

verdet

4.9.2010 22:6:40

Re: Wynagrodzenie kierownika za godziny nadliczbowe

JESTEM zatrudniony jako kierownik ośrodka, gdzie przy biurze-recepcji mam pokoj sluzbowy. Pracuję 24 godziny na dobe w pelnej gotowosci przez 7 dni w tygodniu. CZY mam prawo do dodatkowego wynagrodzenia lub dni wolnych od pracy_


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ