Wysokość zachowku - brak porozumienia co do wysokości

Pytanie:

Po negocjacjach siostra ma zamiar zapłacić mi zachowek w kwocie jaką ona uważa za stosowną, a jest to kwota mniejsza od tej, o której sądzę że jest mi należna, siostra prosi o nr konta w moim banku, obawiam się, godząc się na jej propozycję nie będę już mogła dochodzić należnej mi różnicy między kwotą przez nią przesłaną a kwotą przeze mnie oczekiwaną, sprawa o zachowek ma nadany tok w sądzie, negocjacje prowadzone są równolegle jaki sposób mogę zabezpieczyć swoje interesy, godząc się na tę transzę zachowku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zachowek stanowi prawo podmiotowe, którego elementem jest roszczenie o jego zapłatę. Roszczenie stało się wymagalne od chwili otwarcia spadku (chwili śmierci spadkodawcy), a więc stało się wierzytelnością, której treścią jest spełnienie świadczenia pieniężnego.

Zgodnie z art. 450 k.c. wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego, chociażby cała wierzytelność była już wymagalna, chyba że przyjęcie takiego świadczenia narusza jego uzasadniony interes. Wobec tego, jeżeli osoba zobowiązana do zachowku oferuje Pani zapłatę jego części, nie może Pani odmówić. Z drugiej strony jednak samo przyjęcie częściowej zapłaty nie oznacza, że w jakikolwiek sposób godzi się Pani na zapłatę sumy niższej niż wynika z zachowku. Można przy tym na rozprawie (lub wcześniej, stosownym pismem procesowym) ograniczyć swoje żądanie o kwotę już wpłaconą i dochodzić pozostałej części kwoty.

Nie jest możliwe zrzeczenie się zachowku. Można w drodze umowy zobowiązać się do niedochodzenia roszczenia o zachowek. Umowa wymaga jednak zgody obu stron. Ponadto nie pozbawia ona uprawnionego do zachowku prawa do jego dochodzenia, a jedynie naraża go na odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania umowy.Taka umowa może być zawarta również w formie ustnej, stąd przyjmując pieniądze od siostry musi Pani zadbać o to, aby nie odebrała ona tego gestu jako woli zawarcia umowy zobowiązującej do niedochodzenia pozostałej części zachowku w przyszłości.

Można też w toku postępowania sądowego cofnąć pozew o zachowek i zrzec się roszczenia o zachowek. Czynność ta zależy tylko i wyłącznie od woli uprawnionego do zachowku. W przypadku jej dokonania uprawniony do zachowku nie będzie mógł dochodzić roszczenia o zachowek. Jeżeli wytoczy powództwo, zostanie ono oddalone. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: