Wystawienie rachunku za usługę medyczną

Pytanie:

Prowadzę działalność w zakresie ochrony zdrowia (stomatologia). Pacjent leczy się u nas od 2005 roku. Zgodnie z dokumentacją medyczną zgłaszał się na wizyty kontrolne 1 x w miesiącu. Na przestrzeni tego okresu uległy zmianie dwukrotnie ceny usług /nie pamiętam dokładnej daty zmiany cennika/. Nie jestem w stanie określić precyzyjnie kosztów leczenia z omawianego okresu .Prowadzę w każdej przychodni zeszyt utargów dziennych. A recepcjonistka wystawia każdemu pacjentowi, na jego żądanie, rachunek za wizytę bieżącą. W poczekalni jest wywieszony cennik usług, w widocznym miejscu, dostępny dla każdego pacjenta. Nie wydaję paragonów fiskalnych, ponieważ usługi medyczne są zwolnione do 30 czerwca br. z kas fiskalnych. Pacjent zażądał w dniu wczorajszym wystawienia rachunku za leczenie w okresie 2005-2006. Czy muszę wystawić rachunek zaległy za 2005 i 2006 - jeśli tak, to na jakiej podstawie wyliczyć wartość usługi - jeśli nie, to jaka jest podstawa prawna?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z pozycją 9 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2), są zwolnione z tego podatku. Zatem na podmiotach świadczących takie usługi nie ciąży obowiązek wystawiania faktur VAT.

Zgodnie jednak z art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Obowiązek wystawienia przez podatnika rachunku w trybie art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej powstaje jedynie wtedy, gdy zgłosi takie żądanie kupujący lub usługobiorca. Jak jednak wprost stanowi art. 87 § 4 Ordynacji podatkowej, "podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi." Zatem po upływie 3 miesięcy od dnia wykonania usługi, klient nie może skutecznie żądać wystawienia mu rachunku (na żądanie klienta rachunki należy wystawić za usługi wyświadczone w okresie ostatnich 3 miesięcy). Oczywiście unormowanie to nie powoduje, że podatnik nie może wystawić rachunku, jeżeli nabywca zwróci się o to po upływie terminu 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Split Payment, na czym polega mechanizm podzielonej płatności

  1 lipca 2018 r. wchodzi w życie dobrowolny mechanizm podzielonej płatności dla przedsiębiorców. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji realizowanych przez przedsiębiorców (...)

 • Składki przekazywane do ZUS a środki z rachunku VAT

  Do opłacenia składek w ZUS możliwe jest wykorzystanie środków z rachunku VAT. Aby tak się stało, należy przekazać składki do ZUS standardowym przelewem na indywidualny rachunek składkowy (...)

 • Reforma usług płatniczych

  Nowe przepisy mają zapewnić większą przejrzystość i spójność prawa w obszarze usług płatniczych. Będą też podstawą do stworzenia jednolitego rynku płatności w UE.

 • Sprawdź terminy leczenia

  Informator o terminach leczenia to wyszukiwarka, w której sprawdzisz, gdzie najszybciej uzyskasz pomoc medyczną. W bazie adresów i telefonów wyszukiwarki znajduje się blisko (...)

 • Świadczenie uzupełniające dla niesamodzielnych

  1 października 2019 r. wejdzie w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to stanowi dodatkowe wsparcie dla osób, (...)

NA SKÓTY