Wznowienie postępowania cywilnego

Pytanie:

Mój zakład pracy otrzymał od komornika zajęcie wynagrodzenia na podstawie postępowania upominawczego. Według pisma o zajęciu wynagrodzenia sąd wydał nakaz zapłaty na posiedzeniu w dniu 20-06-2001 od 06- 2000 nie mieszkam pod adresem wymienionym w nakazie zapłaty (wymeldowanie) nie mogłem więc zapoznać się z treścią wniosku o nakaz zapłaty ani też złożyć sprzeciwu. W jaki sposób teraz mogę wstrzymać egzekucję komorniczą i złożyć sprzeciw. W jaki też sposób mogę dotrzeć do akt sądowych w mojej sprawie.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na podstawie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego, można dojść do wniosku, iż zachodzą przesłanki do wniesienia skargi o wznowienie postępowania. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pisma procesowe w tym nakaz zapłaty, były wysłane pod niewłaściwy adres. Adres wskazany przez powoda nie był już Pana adresem zamieszkania. Konsekwencją tego było pozbawienie pana możliwości działania i obrony. Zgodnie z art. 401 kodeksu postępowania cywilnego, można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności, jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania. Podkreślić jednak należy, iż skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym. W analizowanym przypadku termin na wniesienie skargi liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o wyroku (nakazie zapłaty). Skarga o wznowienie powinna czynić zadość warunkom pozwu oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego wyroku, podstawę wznowienia i jej uzasadnienie, okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz wniosek o uchylenie lub zmianę zaskarżonego wyroku. Skargę wnosi się do sądu, który wydał zaskarżany wyrok. Wraz z wniesieniem skargi na wznowienie postępowania, w celu wstrzymania egzekucji, może się Pan zwrócić do sądu z wnioskiem o wstrzymanie egzekucji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY