Zabezpieczenie dochodzonego roszczenia w postępowaniu dotyczącym działu spadku

Pytanie:

"Czy w postępowaniu dotyczącym działu spadku możliwe jest zabezpieczenie dochodzonego roszczenia?"

Odpowiedź prawnika: Zabezpieczenie dochodzonego roszczenia w postępowaniu dotyczącym działu spadku

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 730 kpc z żądaniem udzielenia zabezpieczenia można wystąpić w każdej sprawie cywilnej. Jak wskazuje Tadeusz Ereciński w swoim komentarzu postępowanie zabezpieczające stało się dopuszczalne we wszystkich rodzajach postępowania cywilnego, bez względu na tryb ich rozpoznawania czy też późniejszą możliwość wykonania orzeczeń wydanych w sprawie (Jędrzejewska Maria, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek Najnowsze wydanie: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające. Warszawa 2009 LexisNexis (wydanie III) ss. 2308). Ten sam komentator wskazuje jednocześnie, że przepisów o postępowaniu zabezpieczającym nie stosuje się wtedy, gdy istnieją odrębne regulacje dotyczące zabezpieczenia, np. zabezpieczenie spadku art. 633-639 kpc.
Spadek zabezpiecza się, gdy z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw pozostałych po spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie albo nie usprawiedliwione rozporządzenie. Jacek Gudowski słusznie wskazuje, że zabezpieczenie spadku należy odróżnić od zabezpieczenia roszczeń spadkowych np. o zachowek, zapłatę długu spadkowego, o wykonanie zapisu (Jędrzejewska Maria, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek Najnowsze wydanie: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające. Warszawa 2009 LexisNexis (wydanie III) ss. 2308). Takie stanowisko doktryny zdaje się uzasadniać twierdzenie, że w postępowaniu dotyczącym działu spadku możliwe jest zastosowanie przepisów o zabezpieczeniu roszczeń z art. 730-757 kpc.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika