Prawo spadkowe: Pozostałe - Porady prawne

Czy ruchomości (meble, rzeczy osobiste) wchodzą w skład spadku?

Trzy lata temu zmarł jeden z małżonków - mąż. Zmarły nie pozostawił testamentu, a małżonkowie mieli wspólnotę majątkową. Postępowanie sądowe o podziale procentowym zostało właśnie zakończone. (...)

Opłaty notarialne związane ze sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia

Jakie opłaty wiążą się ze sporządzeniem przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia?

Zapis a powołanie do spadku

Czym różni się zapis od powołania do spadku?

Sposób sporządzania spisu inwentarza przez komornika

W jaki sposób komornik sporządza spis inwentarza spadku?

Zabezpieczenie dochodzonego roszczenia w postępowaniu dotyczącym działu spadku

Czy w postępowaniu dotyczącym działu spadku możliwe jest zabezpieczenie dochodzonego roszczenia?

Sukcesja generalna, o której wspominają przepisy Kodeksu cywilnego

Według jakich zasad odbywa się sukcesja generalna, o której wspominają przepisy Kodeksu cywilnego?

Pokrycie kosztów pogrzebu spadkodawcy

Czy osoba, która dziedziczy spadek zobowiązana jest do pokrycia kosztów pogrzebu spadkodawcy?

Koszt sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza

Jak duży jest koszt sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza?

Odpowiedzialność osoby, która złożyła fałszywe oświadzcenie

Jakiej odpowiedzialności może zostać poddana osoba, która przed sądem spadku złożyła zapewnienie, że nie ma innych spadkobierców zmarłego w sytuacji, gdy w rzeczywistości tacy istnieją?

Śmierć uczestnika otwartego funduszu inwestycyjnego

Jakie obowiązki, ustawa o funduszach inwestycyjnych, nakłada na otwarty fundusz inwestycyjny w sytuacji śmierci jego uczestnika?

Śmierć użytkownika ogródka działkowego

Co dzieje się z prawem użytkowania ogródka działkowego w przypadku śmierci jego użytkowania?

Formy dziedziczenia przewidziane w Kodeksie cywilnym

Jakie formy dziedziczenia przewiduje Kodeks cywilny?

Termin na złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Czy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku musi być złożony w jakimś określonym terminie?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu a jego ważność

Czy można złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku, ale na takiej zasadzie, że będzie ono ważne w określonym terminie tj. do czasu pozostawania w stanie kawalerskim?

Żądanie spłaty zachowku a pozorna umowa sprzedaży nieruchomości

Zawarłam z moją mamą przed jej śmiercią pozorną umowę sprzedaży nieruchomości, która stanowiła cały jej majątek. W rzeczywistości mama ową nieruchomość mi darowała. Czy moje siostry będą (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika