Pozostałe

Ustalanie prawa do zachowku

Ustalanie prawa do zachowku

Które darowizny nie podlegają zaliczeniu do spadku przy ustalaniu prawa do zachowku?

Darowizna dla zmarłego

Darowizna dla zmarłego

Pani X była właścicielką nieruchomości. Jej mąż (Pan Y) zmarł niedawno. 38 lat temu w ramach zabezpieczenia na wypadek własnej śmierci niefortunnie dokonała aktu darowizny dla własnego męża, (...)

Wartość zachowku, przysługującego osobom najbliższym spadkodawcy

Wartość zachowku, przysługującego osobom najbliższym spadkodawcy

Według jakich cen ustalana jest wartość zachowku, przysługującego osobom najbliższym spadkodawcy?

Organ wykonujący postanowienie sądowe o sporządzeniu spisu inwentarza

Organ wykonujący postanowienie sądowe o sporządzeniu spisu inwentarza

Jaki organ jest właściwy dla wykonania postanowienia sądowego o sporządzeniu spisu inwentarza?

Opłaty notarialne związane ze sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia

Opłaty notarialne związane ze sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia

Jakie opłaty wiążą się ze sporządzeniem przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia?

Zapis a powołanie do spadku

Zapis a powołanie do spadku

Czym różni się zapis od powołania do spadku?

Zaliczenie darowizn na schedę spadkową

Zaliczenie darowizn na schedę spadkową

Które darowizny poczynione za życia spadkodawcy na rzecz spadkodawców podlegają zaliczeniu na schedę spadkową?

Postępowanie sądowe, dotyczące wyjawienia przedmiotów majątkowych przez spadkobiercę

Postępowanie sądowe, dotyczące wyjawienia przedmiotów majątkowych przez spadkobiercę

Jak wygląda postępowanie sądowe, dotyczące wyjawienia przedmiotów majątkowych przez spadkobiercę?

Zawarcie umowy przed śmiercią

Zawarcie umowy przed śmiercią

Mój ojciec przed śmiercią zawarł umowę o wykonanie świadczenia. Czy mam prawo domagać się zapłaty za wykonane świadczenie?

Czynności podejmowane po złożeniu oświadczenia o przyjęciu spadku

Czynności podejmowane po złożeniu oświadczenia o przyjęciu spadku

Witam. Złożyłem u notariusza oświadczenie o przyjęciu spadku. Jakie kroki powinienem podjąć w dalszej kolejności?

Prawa nie podlegające dziedziczeniu

Prawa nie podlegające dziedziczeniu

Jakie prawa należące do zmarłej osoby, nie podlegają dziedziczeniu?

Konsekwencje otwarcia spadku

Konsekwencje otwarcia spadku

Jakie konsekwencje niesie za sobą otwarcie spadku?

Sposób sporządzania spisu inwentarza przez komornika

Sposób sporządzania spisu inwentarza przez komornika

W jaki sposób komornik sporządza spis inwentarza spadku?

Nieograniczona odpowiedzialność spadkobiercy

Nieograniczona odpowiedzialność spadkobiercy

Czy odpowiedzialność spadkobiercy zobowiązanego do zapłaty zachowku jest nieograniczona?

Zabezpieczenie dochodzonego roszczenia w postępowaniu dotyczącym działu spadku

Zabezpieczenie dochodzonego roszczenia w postępowaniu dotyczącym działu spadku

Czy w postępowaniu dotyczącym działu spadku możliwe jest zabezpieczenie dochodzonego roszczenia?

Możliwe sposoby powołania spadkobiercy do dziedziczenia

Możliwe sposoby powołania spadkobiercy do dziedziczenia

Jakie są możliwe sposoby powołania spadkobiercy do dziedziczenia?

Sukcesja generalna, o której wspominają przepisy Kodeksu cywilnego

Sukcesja generalna, o której wspominają przepisy Kodeksu cywilnego

Według jakich zasad odbywa się sukcesja generalna, o której wspominają przepisy Kodeksu cywilnego?

Pokrycie kosztów pogrzebu spadkodawcy

Pokrycie kosztów pogrzebu spadkodawcy

Czy osoba, która dziedziczy spadek zobowiązana jest do pokrycia kosztów pogrzebu spadkodawcy?

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie

W jakich sytuacjach spadkodawca może wydziedziczyć swoich spadkobierców?

Wyłączenie od dziedziczenia ustawowego po swoim współmałżonku

Wyłączenie od dziedziczenia ustawowego po swoim współmałżonku

Czy małżonek może zostać wyłączony od dziedziczenia ustawowego po swoim współmałżonku?

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie

Na czym polega wydziedziczenie?

Przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza

Przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza

Jakie skutki pociągać będzie za sobą przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza, jeśli w jego skład wchodzą zobowiązania spadkodawcy?

Brak dziedziczenia przez córkę zmarłego

Brak dziedziczenia przez córkę zmarłego

Witam. Mój ojciec sporządził testament, w którym powołał do dziedziczenia mnie i brata, pomijając naszą siostrę. Czy to oznacza, że siostra nie odziedziczy żadnego majątku?

Wniosek o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Wniosek o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

W jakim terminie należy złożyć wniosek o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Skuteczność rozporządzenia udziałem spadkowym

Skuteczność rozporządzenia udziałem spadkowym

Czy rozporządzenie udziałem w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, wchodzącym w skład spadku, jest skuteczne?

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia

W jaki sposób można zrzec się dziedziczenia?

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia - forma

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia - forma

W jakiej formie należy sporządzić umowę zrzeczenia się dziedziczenia?

Sąd właściwy w sprawach dotyczących spadku

Sąd właściwy w sprawach dotyczących spadku

Jaki sąd jest właściwy w sprawach dotyczących spadku?

Zrzeczenie się dziedziczenie

Zrzeczenie się dziedziczenie

Na czym polega zrzeczenie się dziedziczenia?

Skuteczność wydziedziczenia

Skuteczność wydziedziczenia

Od czego zależy skuteczność wydziedziczenia?

Wydziedziczenie - ważność

Wydziedziczenie - ważność

Co unieważnia wydziedziczenie?

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie

Czy jest wydziedziczenie

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia

Co oznacza zrzeczenia się dziedziczenia?

Dziedziczenie - dobra niemajątkowe

Dziedziczenie - dobra niemajątkowe

Czy dobra niemajątkowe podlegają dziedziczeniu?

Czy jest niegodność dziedziczenia?

Czy jest niegodność dziedziczenia?

Czy jest niegodność dziedziczenia?

Zasady dziedziczenia

Zasady dziedziczenia

Przykład: Jan ma wyłącznie syna Adama a Adam córkę Marię i żonę Ewę. Umiera Jan, Adam nie odrzuca spadku, ale nie wszczyna postępowania o nabycie, po czym umiera. Maria i Ewa nabywają po Adamie (...)

Odmowa sporządzenia aktu poświadzcenia dziedziczenia przez notariusza

Odmowa sporządzenia aktu poświadzcenia dziedziczenia przez notariusza

W jakich wypadkach notariusz zobowiązany jest do odmowy sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłym spadkodawcy?

Koszt sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza

Koszt sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza

Jak duży jest koszt sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza?

Odpowiedzialność osoby, która złożyła fałszywe oświadzcenie

Odpowiedzialność osoby, która złożyła fałszywe oświadzcenie

Jakiej odpowiedzialności może zostać poddana osoba, która przed sądem spadku złożyła zapewnienie, że nie ma innych spadkobierców zmarłego w sytuacji, gdy w rzeczywistości tacy istnieją?

Śmierć uczestnika otwartego funduszu inwestycyjnego

Śmierć uczestnika otwartego funduszu inwestycyjnego

Jakie obowiązki, ustawa o funduszach inwestycyjnych, nakłada na otwarty fundusz inwestycyjny w sytuacji śmierci jego uczestnika?

Śmierć użytkownika ogródka działkowego

Śmierć użytkownika ogródka działkowego

Co dzieje się z prawem użytkowania ogródka działkowego w przypadku śmierci jego użytkowania?

Dziedziczenie ustawowe a przepisy Kodeksu cywilnego

Dziedziczenie ustawowe a przepisy Kodeksu cywilnego

W jaki sposób przepisy Kodeksu cywilnego określają osoby, które dziedziczą po spadkodawcy z ustawy?

Powołanie w pierwszym rzędzie do dziedziczenia ustawowego

Powołanie w pierwszym rzędzie do dziedziczenia ustawowego

Kto, według przepisów Kodeksu cywilnego, zostaje powołany w pierwszym rzędzie do dziedziczenia ustawowego?

Skład majątku spadkowego

Skład majątku spadkowego

Co może wejść w skład majątku spadkowego?

Formy dziedziczenia przewidziane w Kodeksie cywilnym

Formy dziedziczenia przewidziane w Kodeksie cywilnym

Jakie formy dziedziczenia przewiduje Kodeks cywilny?

Określenie świadczenia majątkowego, będącego przedmiotem zapisu testamentowego

Określenie świadczenia majątkowego, będącego przedmiotem zapisu testamentowego

Jak należy określić świadczenia majątkowe, będące przedmiotem zapisu testamentowego?

Sposób wskazania zapisobiercy testamentowego będącego osobą fizyczną

Sposób wskazania zapisobiercy testamentowego będącego osobą fizyczną

W jaki sposób należy wskazać zapisobiercę testamentowego będącego osobą fizyczną, by zapis ten był ważny?

Ustalenie składników majątkowych spadku

Ustalenie składników majątkowych spadku

W jaki sposób można ustalić składniki majątkowe spadku? Zmarła moja mama, która posiadała udział w nieruchomości, czy teraz ja jestem z mocy samego prawa właścicielką tego udziału?

Wliczanie darowizn przy ustalaniu wysokości zachowku

Wliczanie darowizn przy ustalaniu wysokości zachowku

Jakich darowizn nie wlicza się przy ustalaniu zachowku ?

Zapewnienie o braku innych spadkobierców jako dowód dla sądu

Zapewnienie o braku innych spadkobierców jako dowód dla sądu

Czy samo zapewnienie spadkobiercy, że nie ma innych osób powołanych do dziedziczenia, jest dla sądu wystarczające ?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: