Wynagrodzenie zarządcy spadku

Pytanie:

"W listopadzie 2003 r. postanowieniem sądu spadku ustanowiony zostałem zarządcą tymczasowym i dozorcą spadku (nieruchomość zabudowana). W marcu 2004 r. sąd wydał postanowienie o nabyciu spadku. W jakiej wysokości powinno być moje wynagrodzenie z tytułu zarządzania i dozoru spadku, kto to ustala i od kogo powinienem je otrzymać? Jestem obcy w stosunku do spadkobiercy."

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie zarządcy spadku

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż podstawą ustanowienia Pana jako zarządcy musiały być przepisy kodeksu postępowania cywilnego, a konkretnie artykuł 636, zgodnie z którym środkami zabezpieczenia są: spisanie majątku ruchomego i oddanie go pod dozór, złożenie do depozytu, ustanowienie zarządu tymczasowego, ustanowienie dozoru nad nieruchomością. Zastosowanie jednego z tych środków nie wyłącza zastosowania innych, równocześnie lub kolejno.

W doktrynie przyjmuje się, iż ustanowienie zarządu tymczasowego może nastąpić, jeżeli w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne, przedsiębiorstwo lub też prawo majątkowe wymagające zabezpieczenia przez ustanowienie zarządu. Jeżeli zachodzi tylko potrzeba strzeżenia nieruchomości, wyznacza się dozorcę. Nie sposób zatem stwierdzić, którą z ról Pan pełnił, czy tylko jedną z nich, czy może obie (informacje dotyczące majątku spadkowego są bowiem zbyt ubogie). Z punktu widzenia określenia zasad postępowania zarządcy tymczasowego i dozorcy oraz ich wynagrodzeń nie ma to jednak większego znaczenia, gdyż stosuje się w tym wypadku odpowiednio art. 855-862 i 930-941 kodeksu postępowania cywilnego, czyli przepisy z zakresu postępowania egzekucyjnego. Pan zatem może żądać wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków, które w związku z zarządem poniósł Pan z własnych funduszów. Wysokość wynagrodzenia określi sąd odpowiednio do nakładu pracy i dochodowości nieruchomości. W przypadku, gdyby nie zgadzał się Pan z treścią postanowienia sądu w tej sprawie, przysługuje Panu zażalenie. Przy określaniu wysokości wynagrodzenia sąd z reguły bierze pod uwagę nakład pracy zarządcy i dochodowość zarządzanej przez niego nieruchomości. Czynnikiem decydującym o wysokości wynagrodzenia powinien być przede wszystkim nakład pracy, a dochodowość o tyle, o ile wpływa na pobudzenie zarządcy do prawidłowej gospodarki.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika