Koszt sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza

Pytanie:

Jak duży jest koszt sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.
Koszt sporządzenia notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia a także otwarcia i ogłoszenia  testamentu będzie wynosił: 100 zł za sporządzenie protokołu dziedziczenia oraz  50 zł za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu - § 10a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Kwoty te należy powiększyć o należny podatek.
Zaletą skorzystania z aktu poświadczenia dziedziczenia jest z pewnością czas. Kwestie te bowiem można w zasadzie załatwić w ciągu jednej wizyty u notariusza.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 8.12.2016

  Zrzeczenie się spadku - Gdy nie chcesz po kimś dziedziczyć

  Zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym, jeżeli spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu to w momencie otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy) obowiązują przepisy ustawowe dotyczące (...)

 • 21.9.2016

  Przedawnienie roszczeń a śmierć dłużnika

  Co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Natomiast jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (...)

 • 24.10.2017

  Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

  Notariusz m.in. może sporządzać akty poświadczenia dziedziczenia. Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument sporządzony przez notariusza stanowiący wskazanie spadkobierców danego spadkodawcy i (...)

 • 29.8.2018

  Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • 20.2.2017

  Kiedy trzeba zapłacić podatek od spadku?

  Otrzymanie spadku co do zasady objęte jest obowiązkiem podatkowym. Podatek ten reguluje  ustawa z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków i  darowizn. Ustawodawca przewiduje jednak (...)