e-prawnik.pl Porady prawne

Zajęcie ruchomości w postępowaniu zabezpieczającym

Pytanie:

W kancelarii komorniczej uzyskałem informację, że postępowanie zabezpieczające z ruchomości sprowadza się wyłącznie do spisania protokołu zajęcia. Akurat w przypadku mojego dłużnika tego typu zabiegi nie mają najmniejszego sensu. Czy komornik ma uprawnienie zatrzymania rzeczy w depozycie do czasu uzyskania tytułu wykonawczego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zajęcie ruchomości w postępowaniu zabezpieczającym

Do zajęcia ruchomości w toku postępowania zabezpieczającego dochodzi na podstawie art. 743 w zw. z art. 844 w i następnych kodeksu postępowania cywilnego. Z przepisów tych wynika, że komornik dokonuje zajęcia ruchomości poprzez wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia (art. 847 kpc). W protokole zajęcia komornik powinien wyszczególnić zajęte ruchomości, podając ich istotne znamiona i cechy wyróżniające, a ponadto zamieścić oświadczenia osób obecnych przy zajęciu, ewentualnie informacje uzyskane z innych źródeł, mogące przyczynić się do wyjaśnienia, czy zajęte przedmioty nie są wyłączone od egzekucji oraz czy osobom trzecim przysługuje do tych przedmiotów prawo (§ 60 rozporządzenia w sprawie czynności komorników, Dz. U. 1968 r., Nr 10 poz. 52).

Z treści wskazanego rozporządzenia wynika, że komornik może złożyć do depozytu sądowego jedynie pieniądze zagraniczne, papiery wartościowe na okaziciela, dokumenty, klejnoty i przedmioty ze złota, platyny i srebra oraz inne kosztowności (§ 40). Przy czym te przedmioty nie będą składane do depozytu jeśli mają one być wydane w ciągu najbliższych trzech dni, a wartość ich nie przekracza 30 zł, a także jeśli miałyby być one wydane niezwłocznie wierzycielowi.

Pozostałe ruchomości komornik pozostawi we władaniu osoby, u której je zajął. Jednakże z ważnych przyczyn komornik może w każdym stanie postępowania oddać zajęte ruchomości pod dozór innej osobie, nie wyłączając wierzyciela, choćby to było połączone z koniecznością ich przeniesienia. 

Potrzebujesz porady prawnej?