Zaległości alimentacyjne

Pytanie:

Mam zasądzone alimenty jako procentową część od comiesięcznych dochodów netto Płacę regularnie, ale kwotę wyliczam sam. Aktualnie matka dziecka poddaje w wątpliwość rzetelność moich wyliczeń i kieruje sprawę do komornika. Czy komornik otrzymawszy \"zlecenie\" ma obowiązek powiadomić mnie o tym fakcie, czy może rozpocząć egzekucję \"od ręki\"?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 

Postępowanie egzekucyjne dotyczące zaległych alimentów będzie prowadzone przez komornika na podstawie stosownego orzeczenia sądu. Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Zgodnie z art. 1082 kodeksu postępowania cywilnego wyrokowi zasądzającemu alimenty sąd z urzędu nada klauzulę wykonalności. Taki tytuł wykonawczy doręcza się wówczas wierzycielowi z urzędu, który następnie sprawę może skierować do komornika w celu prowadzenie egzekucji.

Jednak sprawa o alimenty stanowi wyjątek od zasady, że egzekucja jest wszczynana na wniosek wierzyciela. Art. 1085 kpc stanowi, że w sprawach, w których zasądzono alimenty, egzekucja może być wszczęta z urzędu na żądanie sądu pierwszej instancji, który sprawę rozpoznawał. Żądanie takie kieruje się do właściwego organu egzekucyjnego. Wszczęcie egzekucji alimentów z urzędu następuje według uznania sądu.

Zgodnie z art. 805 kpc przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego oraz z wymieniem sposobu prowadzenia egzekucji. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać tytuł wykonawczy w oryginale. Od daty zawiadomienia dłużnika liczy się dla niego termin do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności (E. Wengerek, w: „Komentarz do k.p.c.", s. 191). Pierwszą czynnością w rozumieniu przytoczonego przepisu jest czynność adresowana do dłużnika i zmierzająca do zaspokojenia wierzyciela. W przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych czynnością tą jest zajęcie składnika majątkowego, natomiast w przypadku egzekucji świadczeń niepieniężnych - wezwanie dłużnika do dobrowolnego wykonania świadczenia. Przykładowo więc komornik dokona zajęcia wynagrodzenia za pracę lub rachunku bankowego i następnie doręczy Panu zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z podaniem podstawy, z której została wszczęta.

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY