Zaliczki kwartalne na podatek dochodowy

Pytanie:

Czy miesięczne zaliczki kwartalne na podatek dochodowy w działalności gospodarczej zaokrągla się do 10 gr., czy do 1 zł? Czy zaokrąglanie odbywa się w sposób matematyczny (od 5 w górę), czy poprzez odrzucenie groszy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Jak natomiast stanowi art. 3 pkt 3 Ordynacji podatkowej, ilekroć w ustawie jest mowa o podatkach - rozumie się przez to również m.in. zaliczki na podatki.

Zatem miesięczne zaliczki kwartalne na podatek dochodowy w działalności gospodarczej zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY