Zarząd współwłasnością ułamkową

Pytanie:

Jestem współwłaścicielem nieruchomości czynszowej (23 lokale - tylko mieszkalne). Nie nastąpiło zniesienie współwłasności przez podział rzeczy wspólnej, nie określono umownego sposobu korzystania z niej, nie wyodrębniono żadnego lokalu, czyli jest to współwłasność ułamkowa. Na podstawie indywidualnych umów z pozostałymi współwłaścicielami mam zarządzać nieruchomością za wynagrodzeniem. W tym celu podjąłem działalność gospodarczą polegającą na zarządzaniu nieruchomościami (PKD 70.32.Z) i jestem VAT-owcem. Jako jednoosobowa firma rozliczam zyski z najmu zarządzanej nieruchomości podstawową formą opodatkowania, jaką jest podatek płacony według skali podatkowej (tzw. zasady ogólne), też jako VAT-owiec i oczywiście stosownie do posiadanych przez współwłaścicieli udziałów. Czy jako jeden ze współwłaścicieli mam sam z sobą zawrzeć umowę o zarządzanie moją częścią udziałów w nieruchomości i jako firma zarządzająca mam sobie wystawiać faktury VAT za zarządzanie, a jak te koszty zarządzania mają wpływ na osobną kwestię, tj. opodatkowanie moich zysków (wg udziałów) z tytułu najmu nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zarządzanie własną nieruchomością jest obowiązkiem jej właściciela. Jeśli właściciel (lub współwłaściciel) nie może lub nie chce zajmować się własną nieruchomością (lub udziałem w nieruchomości), może powierzyć to innemu podmiotowi. Nie można natomiast zawrzeć umowy o zarządzanie z samym sobą i nie można sobie wystawiać faktur VAT.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY