Zastraszanie świadka

Pytanie:

Niedawno odbyła się kolejna rozprawa o podział majątku. Po jakimś czasie zwrócił się do mnie świadek, który zeznawał w mojej sprawie powołany przeze mnie. Powiedział, że druga strona w sprawie dzwoniła do niego z żądaniem, aby odwołał swoje niekorzystne dla strony przeciwnej zeznania. W rozmowie telefonicznej początkowo zastraszał świadka, potem proponował spotkanie, aby się "dogadać" z moim świadkiem. Uważam to za niedopuszczalne praktyki. Po tej informacji poprosiłem świadka, aby ten cały ten incydent przedstawił w sądzie podczas kolejnej rozprawy. W jaki sposób złożyć wniosek o ponowne przesłuchanie świadka w tej sprawie? Jakie konsekwencje (czy w ogóle są takie) grożą osobie, która nakłania świadka do zmiany zeznań i zastrasza go? Jakie są konsekwencje prawne w nakłanianiu świadka do zmiany zeznań w procesie o podział majątku? Jak ten wątek przedstawić w sądzie, że takie zdarzenie miało miejsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Opisane w pytaniu działania stanowią przestępstwo z art. 245 kodeksu karnego. Osoba, która używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na świadka (a także biegłego, tłumacza, oskarżyciela albo oskarżonego) lub w związku z tym narusza jego nietykalność cielesną, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. O jego popełnieniu należy zawiadomić prokuraturę.

Sąd cywilny można zawiadomić o zaistniałym fakcie w dowolny sposób (z tym, że jeśli zostanie to uczynione na rozprawie, to warto żądać wciągnięcia takiego oświadczenia do protokołu). Należy jednak pamiętać, że dopiero prawomocne skazanie jest potwierdzeniem, iż taka okoliczność rzeczywiście miała miejsce (sąd cywilny mógłby nawet, jeśli uzna to za potrzebne, zawiesić postępowanie cywilne na czas trwania procesu karnego). Osłabia ona wiarygodność twierdzeń tej strony, która stosowała groźby, a także zeznania zastraszanego świadka. Można złożyć wniosek o ponowne jego przesłuchanie. Należy jednak pamiętać, że ocenę dowodów przeprowadza samodzielnie sąd.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: