e-prawnik.pl Porady prawne

Zatrzymanie auta do kontroli przez służbę celną

Pytanie:

Pracownik Służby Celnej podczas kontroli samochodu ciężarowego marki Lublin wraz z przyczepą stwierdził, że samochód nie posiada ważnej winiety drogowej i skierował wniosek o ukaranie. Czy Służba Celna ma prawo samodzielnie zatrzymywać samochody do kontroli drogowej bez obecności Policji lub innych uprawnionych służb do kontroli, np. inspektorów ITD?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zatrzymanie auta do kontroli przez służbę celną

24.11.2006

Zgodnie z art. 129 ustawy o Ruchu drogowym kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także funkcjonariusze Straży Granicznej lub organów celnych, którym przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 i 7-12 oraz w art. 130a ust. 4 pkt 1 - czyli do legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu; sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem, zaświadczenie, o którym mowa w art. 95a ust. 1 pkt 2, a także dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia; żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu; sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze; sprawdzania zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy oraz postoju; usunięcia pojazdu z drogi.

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, a także rozporządzenie MSWiA w sprawie kontroli ruchu drogowego oraz rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego funkcjonariusze organów celnych uprawnieni sąd do dokumentów - m.in. wypisu z licencji, karty opłaty drogowej, zapisu urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Zatrzymanie auta do kontroli przez służbę celną

Agata

21.12.2009 11:33:40

Re: Zatrzymanie auta do kontroli przez służbę celną

największa głupota uprawniać straż graniczną!!!!! czychają i czychają i nie popuszczą nawet 2 metrów na drodze krajowej bez winiety/ przyklad ze szczecina/lubieszyn


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ