Zatrzymanie auta do kontroli przez służbę celną

Pytanie:

Pracownik Służby Celnej podczas kontroli samochodu ciężarowego marki Lublin wraz z przyczepą stwierdził, że samochód nie posiada ważnej winiety drogowej i skierował wniosek o ukaranie. Czy Służba Celna ma prawo samodzielnie zatrzymywać samochody do kontroli drogowej bez obecności Policji lub innych uprawnionych służb do kontroli, np. inspektorów ITD?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 129 ustawy o Ruchu drogowym kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także funkcjonariusze Straży Granicznej lub organów celnych, którym przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 i 7-12 oraz w art. 130a ust. 4 pkt 1 – czyli do legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu; sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem, zaświadczenie, o którym mowa w art. 95a ust. 1 pkt 2, a także dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia; żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu; sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze; sprawdzania zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy oraz postoju; usunięcia pojazdu z drogi.

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, a także rozporządzenie MSWiA w sprawie kontroli ruchu drogowego oraz rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego funkcjonariusze organów celnych uprawnieni sąd do dokumentów – m.in. wypisu z licencji, karty opłaty drogowej, zapisu urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Agata

21.12.2009 11:33:40

Re: Zatrzymanie auta do kontroli przez służbę celną

największa głupota uprawniać straż graniczną!!!!! czychają i czychają i nie popuszczą nawet 2 metrów na drodze krajowej bez winiety/ przyklad ze szczecina/lubieszyn


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: