Zatrzymanie osób chronionych immunitetem

Pytanie:

W jakich warunkach istniej możliwość zatrzymania osób dysponujących immunitetem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Autorowi pytania chodzi zapewne o tzw. immunitet formalny (procesowy), który nie wyłącza odpowiedzialności karnej, a jedynie nie zezwala na wszczęcie i prowadzenie procesu karnego. Do osób, którym przysługuje immunitet procesowy należą między innymi posłowie, sędziowie. W przypadku wspomnianych grup osób nie ma możliwości ich zatrzymania lub aresztowania bez zgody Sejmu lub Sądu Dyscyplinarnego. Wyjątkowo można zatrzymać posła lub sędziego w sytuacji, gdy został ujęty na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne dla prawidłowego zapewnienia toku postępowania. Wówczas o zatrzymaniu należy powiadomić odpowiednio w przypadku posła marszałka Sejmu, a w przypadku sędziego prezesa sądu. Wspomniane osoby mogą nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanej w ten sposób osoby. Decyzję o pozbawieniu immunitetu poselskiego podejmuje Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów. W przypadku sędziego decyzję w przedmiocie immunitetu podejmuje Sąd Dyscyplinarny. Odmienny problem dotyczy immunitetów przysługujących przedstawicielom dyplomatycznym, osobom należących do personelu administracyjnego i technicznego przedstawicielstw dyplomatycznych, które korzystają z niego na podstawie umów, zwyczajów międzynarodowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.6.2012

  Zatrzymanie - kiedy, na jak długo, jaki organ i w jakich okolicznościach może mnie zatrzymać?

  Artykuł zawiera informacje o tym z jakich powodów i na jak długo Policja może zatrzymać osobę. Czy stan nietrzeźwości może być wyłącznym powodem zatrzymania? Kiedy należy zwolnić zatrzymanego? (...)

 • 27.12.2012

  Uprawnienia osoby zatrzymanej

  Uprawnienia przysługujące zatrzymanemu są gwarancją podstawowych praw człowieka. Mają zapewnić, żeby osoba nie została bezpodstawnie i niesprawiedliwie pozbawiona wolności. Uprawnienia te dotyczą (...)

 • 26.1.2019

  Zatrzymanie za grzywnę niekonstytucyjne

  Zastosowanie przez uprawnione służby izolacyjnego środka przymusu, jakim jest zatrzymanie, wobec osoby, która jedynie czasowo przebywa na terytorium Polski, a którą obwinia się o popełnienie (...)

 • 11.1.2010

  Do czego są uprawnieni inspektorzy transportu drogowego?

  Inspektorzy transportu drogowego uprawnieni są do przeprowadzania kontroli w transporcie drogowym, w tym kontroli ruchu drogowego. Inspektor transportu drogowego, podczas przeprowadzania kontroli drogowej, (...)

 • 27.6.2017

  „Za Życiem” - wsparcie dla rodzin

  Rozwój sieci mieszkań chronionych, wsparcie dla rodzin w obowiązkach domowych czy ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnych – to niektóre ze zmian przyjętych przez (...)