Zbyt wysokie koszty komornicze

Pytanie:

Dług do wspólnoty mieszkaniowej wynosił 3660zł. Została wszczęta egzekucja komornicza. Komornik wyegzekwował kwotę 886 zł z wynagrodzenia za pracę natomiast pozostała kwota została spłacona bezpośrednio wierzycielowi. Komornik przysłał wezwanie do zapłaty kosztów komorniczych na kwotę 730 zł w tym koszty stosunkowe 640 zł. W rozmowie z komornikiem usłyszałam że jest to 15% długu. Przeczytałam ustawę o komornikach i egzekucji komorniczej, z której wynika, że jeżeli dług potrącany jest z wynagrodzenia to koszty wynoszą 8%, natomiast od kwoty spłaconej wierzycielowi 5%. Proszę o wskazanie czy mogę ubiegać się z zmniejszenie kosztów komorniczych i w jaki sposób to zrobić.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rzeczywiście jak Pani wskazała w stanie faktycznym, ustawa o komornikach sądowych różnicuje wysokość opłaty komorniczej w zależności od sposobu egzekwowania roszczenia pieniężnego. I tak, w przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych z wynagrodzenia za pracę, wysokość pobieranej opłaty stosunkowej szacowana jest na 8 % wartości egzekwowanego roszczenia. Do podstawy obliczenia tej kwoty wlicza się odsetki, koszty i inne należności podlegające egzekucji lub zabezpieczeniu wraz ze świadczeniem głównym w dniu złożenia wniosku lub rozszerzenia egzekucji (art. 46 ust. 1 ustawy).

Jeśli jednak egzekucja w jej toku ulega umorzeniu na wniosek wierzyciela - komornik nalicza opłatę w wysokości 5 % świadczenia pozostałego do egzekucji.

Z informacji przedstawionych w sytuacji faktycznej (informacje od komornika) wynika, że kwota której komornik żąda w postanowieniu jest zbyt wysoka. Jeśli tak jest rzeczywiście, przysługuje Pani prawo do wniesienia skargi na czynności komornika (na podstawie przepisu art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego). Skargę należy wnieść do sądu rejonowego, przy którym działa komornik w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. W Pani przypadku będzie to zapewne dzień otrzymania odpisu postanowienia komornika.

W skardze należy wskazać postanowienie, które podlega zaskarżeniu oraz wniosek o zmianę tego postanowienia w zakresie kosztów postępowania a także należy zwój wniosek uzasadnić.

Skarga podlega opłacie w wysokości 100 zł - tak przepis art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Anna

21.9.2011 19:3:55

Re: Zbyt wysokie koszty komornicze

Czy to mozliwe zeby koszty komornika stanowily 80% zajmowanej kwoty? Jaka ustawa reguluje ten koszmarny "cennik"? Wlasnie otrzymalam wiadomosc o zajeciu zwrotu podatku gdzie moj dlug wynosil 464 PLN a komornik zajal ponad 700 PLN.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: