Zezwolenie na import złomu

Pytanie:

"Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa Ochrony Środowiska. Jeżeli tak, to jakie przepisy o tym mówią?"

Odpowiedź prawnika: Zezwolenie na import złomu

Niestety nadal nie mamy od Państwa dokładnej informacji o planowanej działalności. Wydaje się, że zastosowanie może tu znaleźć zastosowanie ustawa o międzynarodowym obrocie odpadami. Zakładamy przy tym, że działalność nie dotyczy złomowania samochodów, ani sprzętu elektronicznego czy AGD. Zgodnie z powołaną ustawą międzynarodowy obrót odpadami polega na przywozie odpadów z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przewozie odpadów pochodzących z zagranicy przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wywozie odpadów za granicę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Organem właściwym do podejmowania decyzji, udostępniania informacji i prowadzenia doradztwa w sprawach:

  • wysyłki odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

  • przywozu odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

  • tranzytu odpadów przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska.  

Zezwolenie na: 

  • przywóz odpadów z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

  • przewóz odpadów pochodzących z zagranicy przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

  • wywóz odpadów za granicę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- wydaje Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w drodze decyzji.  

W niektórych wypadkach na międzynarodowy obrót odpadami nie jest potrzebne zezwolenie. Jednak Główny Inspektor Ochrony Środowiska może wyrazić sprzeciw. Jeżeli Główny Inspektor Ochrony Środowiska nie wyrazi sprzeciwu, a międzynarodowy obrót odpadami jest możliwy bez zezwolenia, Główny Inspektor Ochrony Środowiska niezwłocznie informuje o braku sprzeciwu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce przyjęcia, wysyłki lub tranzytu odpadów.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika