Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych

Pytanie:

"Jestem pracodawcą zatrudniam pracownika. Pracownik wypełnia kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusz dla pracownika Czy w myśl kodeksu pracy (art. 22 § 3) muszę posiadać w dokumentach oświadczenie pracownika o udostępnieniu pieniu swoich danych osobowych jako pracodawca i jako administrator danych tego pracownika co wynika art. 22g 1 § 2?"

Odpowiedź prawnika: Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych

Zgodnie z art. 22 [1] § 1 kodeksu pracy, pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko,
2) imiona rodziców,
3) datę urodzenia,
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5) wykształcenie,
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone powyżej, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. W zakresie nieuregulowanym w zomawianym przepisie kodeksu pracy, do danych osobowych, o których mowa w tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 23 ust. 1  ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie ze stanowiskiem  GIODO udostępnionym na stronie internetowej, odrębna zgoda na przetwarzanie danych w  przypadku rekrutacj i jest zbędna, gdyż przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wskazanego wyżej art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Naszym zdaniem,  pomimo wskazanego wyżej stanowiska GIODO, można się dodatkowo zabezpieczyć i uzyskać zgodę kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych.

Natomiast do przetwarzania danych osobowych pracownika znajdzie zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, a więc sytuacja, gdy przetwarzanie danych jest  konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną. Do przetwarzania danych pracownika nie będzie więc potrzebna jego zgoda. 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika