Zmiana projektu budowlanego

Pytanie:

Jestem w trakcie budowy domku jednorodzinnego. Oczywiście mam pozwolenie na budowę, a wykonawstwo powierzyłem firmie budowlanej. W trakcie budowy chce wprowadzić pewne zmiany do projektu. Konkretnie dobudować taras przylegający do budynku o powierzchni 10% powierzchni zabudowy budynku. Taras ma być drewniany oparty na kilku słupach betonowych. Powiedziano mi w gminie, że tylko istotne zmiany wymagają zmiany decyzji pozwolenia. Czy opisany wyżej taras jest istotna zmianą? Proszę wymienić istotne zmiany, gdyż w ustawie Prawo Budowlane nie mogę znaleźć szczegółów na opisany problem.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa prawo budowlane stanowi, iż istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (art. 36 § 1). Ustawa nie wymienia szczegółowo, co należy rozumieć przez istotną zmianę, gdyż niemożliwym jest wyliczenie wszystkich możliwych przypadków. Do nowelizacji z dnia 16 kwietnia 2004 r. przepisy dawały organom administracji dużą swobodę w zakresie uznania, czy dana zmiana jest istotna. Obecnie ustawodawca wprowadził wyliczenie rodzajów zmian, które uważane są za nieistotne (36 § 5). Są nimi zmiany, które nie dotyczą:

  1. zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, 
  2. charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji; 
  3. zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, 
  4. zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; 
  5. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi. 

Jeżeli zatem zmiany dotyczą którejś z w/w kategorii, to należy je uznać za istotną zmianę. Budowa tarasu dotyczy kategorii drugiej, zatem jest to istotna zmiana.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: