Zwrot nakładów na nieruchomość poniesionych przez posiadacza

Pytanie:

Czy posiadacz nieruchomości w złej wierze za postawienie zadaszenia na krzewem może domagać się od właściciela zwrotu nakładów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W prawie rozróżnia się trzy rodzaje nakładów na rzecz, w zależności od ich rodzaju, charakteru i celu. Mogą to być nakłady konieczne, użyteczne i zbytkowne. Jak wskazuje S. Rudnicki: „nakładami koniecznymi są wydatki niezbędne do utrzymania rzeczy w należytym stanie, umożliwiającym normalne korzystanie z niej. Są to remonty i naprawy, konserwacja, wymiana starych drzew w sadzie na młode, zasiewy, utrzymanie inwentarza żywego, podatki, opłaty, składki na ubezpieczenia. W kategorii nakładów koniecznych w rozumieniu art. 226 Kodeksu cywilnego nie mieszczą się nakłady polegające na udziale w budowie budynku i w jego wyposażeniu w różnego rodzaju instalacje, jako służące «stworzeniu¬ rzeczy”1

Postawienie zadaszenia nie mieści się w zakresie czynności służących do utrzymania rzeczy w stanie niepogorszonym. Należy zatem uznać, że mamy do czynienia co najmniej z nakładami użytecznymi. „Nakładami użytecznymi są inne nakłady przeznaczone na ulepszenie rzeczy, mające na celu nadanie jej właściwości podnoszącej jej funkcjonalność albo odpowiadające upodobaniom posiadacza, np. wymiana przed okresem amortyzacji opon samochodowych krajowej produkcji na opony renomowanej firmy zagranicznej, wymiana podłóg z desek na dębowy parkiet. Jeżeli nakłady użyteczne służą celom luksusu (zbytku), a przy tym koszt ich dokonania jest znaczny, są to już nakłady zbytkowne. Kryterium zaliczenia nakładów do określonej kategorii jest zmienne, w zależności od rodzaju i przeznaczenia rzeczy oraz stale zwiększających się wymagań nauki i techniki.2

Natomiast odnosząc się do kwestii nakładów poczynionych na cudzą rzecz, to zgodnie z art. 226 § 2 k.c. samoistny posiadacz w złej wierze może żądać jedynie zwrotu nakładów koniecznych, i to tylko o tyle, o ile właściciel wzbogaciłby się bezpodstawnie jego kosztem.

1S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX)

2ibidem

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY