Zwrot weksla in blanco

Pytanie:

"Czy w przypadku zwrotu weksla in blanco złożonego na zabezpieczenie, powinno się też zwrócić wystawcy weksla, deklarację wekslową do tego weksla?"

Odpowiedź prawnika: Zwrot weksla in blanco

Z wystawieniem weksla in blanco łączy się zawarcie porozumienia między osobą, która złożyła podpis na wekslu w zamiarze zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, a osobą, której ten weksel wręczyła. Artykuł 10 prawa wekslowego nie wymaga żadnej szczególnej formy porozumienia wekslowego, może więc być ono zarówno pisemne, jak i ustne, może zostać osiągnięte w sposób wyraźny lub dorozumiany. Porozumienie zawarte na piśmie zwane jest zwykle deklaracją wekslową. Porozumienie określa, jaką treścią odbiorca weksla może wypełnić weksel in blanco.

W literaturze przedmiotu dość zgodnie się przyjmuje, że porozumienie nie ma charakteru wekslowego, jest umową pozawekslową, stosuje się do niego przepisy kodeksu cywilnego. Z treści art. 60 kc, który reguluje sposób wyrażania takiej woli, która ma wywołać skutki prawne, gdyż tylko takie oświadczenie jest treścią czynności prawnej, wynika, że wola ta musi być wyrażona w sposób dostatecznie jasny. Obowiązują przy tym reguły interpretacyjne oświadczeń woli wyrażone w art. 65 kc.

Weksel in blanco powinien być wypełniony zgodnie z porozumieniem zawartym między podpisanym na wekslu a osobą, której weksel ten wręczono. Porozumienie ma więc bardzo istotne znaczenie, bowiem osobie podpisanej na wekslu służy zarzut wypełnienia weksla niezgodnie z zawartym porozumieniem. Zarzut ten jest skuteczny wobec bezpośredniego kontrahenta, któremu osoba podpisana na wekslu in blanco weksel wręczyła, jak i osoby, która nabywając weksel po wypełnieniu była w złej wierze lub dopuściła się niedbalstwa (art. 10 prawa wekslowego).

Skoro jednak nie ma weksla osoba uprawniona do wypełnienia go zgodnie z deklaracją wekslową, gdyż zwróciła go dlatego, że podstawa jego wydania odpadła, to nie ma powodu by się obawiać, że weksel in blanco zostanie wykorzystany i wypełniony niezgodnie z prawem. Jednakże strona mająca w tym interes może żądać zwrotu dokumentu określającego jej zobowiązanie, jeśli nie jest już zobowiązana do jego spełnienia.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika