Awans zawodowy nauczyciela

Pytanie:

Czy istnieją przepisy określające czas trwania (ważność) stopni awansu nauczyciela? Jak długo można być np. nauczycielem kontraktowym lub mianowanym? Czy np. nauczyciel mianowany jest to tytuł przyznawany na określony czas czy tylko łącznie z wykonywaną pracą? Czy stopień raz nadany zostaje nauczycielowi na całe życie?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Awans zawodowy nauczyciela

Ustawodawca posługuje się pojęciem stopnia awansu zawodowego a nie tytułu. Taki stopień awansu zawodowego jest związany ze świadczeniem pracy oraz spełnieniem określonych wymagań. Można powiedzić, że stopień awansu potwierdza poziom przygotowania zawodowego nauczycieli.  Nie ma wyznaczonego okresu maksymalnego, do jakiego można pozostawać nauczycielem na określonym stopniu. Jeśli nauczyciel ma określony staż i spełnia wymagania określone w Karcie Nauczyciela (np. kwalifikacje, pozytywna ocena), to może uzyskać kolejny stopień awansu. Nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany, oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy, na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty może być nadany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania tytuł honorowy profesora oświaty. Innych tytułów Karta Nauczyciela nie przewidziała. Akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, uwzględnia uzyskany przez nauczyciela poziom wykształcenia. Stopień nadany ma wpływ np. na wysokość wynagrodzenia. Stopień jest przypisany do nauczyciela, lecz taki nauczyciel podlega ocenie okresowej co do swoich kwalifikacji. Przydatność nauczyciela, a nie stopień awansu decydują o tym czy będzie on zatrudniony w danej szkole.

Porady prawne

Prosimy również o zapoznanie się z poradą  Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne