Cechy nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla

Pytanie:

"Czym różni się nakaz zapłaty uzyskany w wyniku powództwa nakazowego z wekslem od nakazu zapłaty uzyskanego w powództwie nakazowym bez weksla?"

Odpowiedź prawnika: Cechy nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla

W postępowaniu nakazowym nakaz zapłaty może zostać wydany, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu określonymi dokumentami. Ponadto sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla. Weksel musi być prawidłowo wypełniony, a jego prawdziwość nie może budzić wątpliwości.

Nakaz zapłaty co do zasady z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla staje się natomiast natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia (czyli dwóch tygodni od doręczenia pozwanemu nakazu).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika