Czas pracy kierowcy

Pytanie:

"Firma zatrudnia pracownika na umowę o pracę na stanowisku kierowcy w podstawowym systemie czasu pracy. W ramach stosunku pracy świadczy przewozy na potrzeby własne pracodawcy pojazdem o ładowności do 3,5 t. Proszę o podanie przysługującej ilości godzin na odpoczynek w przypadku zatrudnionego pracownika na stanowisku kierowcy. Zaznaczam,ze pracownik w ciągu jednego tygodnia pracy wykonuje obowiązki kierowcy nieprzekraczające 30 godzin. W pozostałym czasie pracy świadczy pracę na miejscu w siedzibie pracodawcy. Czy pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy, którego zakres czynności obejmuje w większości pracę w siedzibie pracodawcy, podlega ustawie o czasie pracy kierowców czy wyłącznie kodeksowi pracy? Ile godzin pracodawca musi zapewnić pracownikowi nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie pracowniczej?"

Odpowiedź prawnika: Czas pracy kierowcy

Pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy, którego zakres obowiązków obejmuje wykonywanie przewozów w transporcie drogowym podlega ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie kierowców.

Zgodnie z art. 11 w/w ustawy czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Do kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 10 godzin na dobę, a do pozostałych kierowców do 12 godzin na dobę - w ramach systemu równoważnego czasu pracy. W przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej przez co najmniej 4 godziny, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie.

Po sześciu kolejnych godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin, oraz w wymiarze nie krótszym niż 45 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9 godzin. Przerwa może być dzielona na okresy krótsze trwające co najmniej 15 minut każdy, wykorzystywane w trakcie sześciogodzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie. Do przerwy wskazanej powyżej nie dolicza się przerwy, której pracodawca jest obowiązany udzielić według przepisów ogólnych, po 6-godzinnym nieprzerwanym okresie pracy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika