Diety dla kierowców

Pytanie:

Czy pracownikowi zatrudnionemu jako kierowca samochodu ciężarowego i wykonującemu pracę na terytorium RP i UE należy się wypłata diety za pracę poza miejscem zatrudnienia, gdy umowa o pracę definiuje miejsce wykonywania pracy jako obszar Unii Europejskiej?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Diety dla kierowców

Dieta przysługuje pracownikowi z tytułu wykonywania zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy - czyli z tytułu podróży służbowej. Na gruncie prawa pracy przyjmuje się, że pojęcie „podróży służbowej” obejmuje także wyjazdy pracowników, których praca związana jest ze stałym przemieszczaniem się i których miejsce wykonywania pracy jest ruchome, np. pracowników transportu samochodowego. Pojawia się jednak kwestia, czy można określić miejsce pracy jako obszar Unii Europejskiej i w ten sposób wyłączyć konieczność wypłacania diet. Wydaje się, że takie określenie miejsca pracy może zostać uznane za próbę obejścia przepisów o podróżach służbowych. Sąd Najwyższy w jednym ze swych orzeczeń co prawda wskazał, że nie jest podróżą służbową stałe wykonywanie zadań w różnych miejscowościach i terminach, ale chodziło o sytuację, gdy pracownik każdorazowo sam dokonywał wyboru miejsca i czasu. Naszym zdaniem, jeżeli pracownicy wykonują swoje obowiązki, np. na obszarze całej UE, i jedynie sporadycznie stawiają się do siedziby pracodawcy w celu otrzymania nowych poleceń lub wyliczenia się z towaru, każdy ich wyjazd powinien być traktowany jako podróż służbowa.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne