Diety kierowcy

Pytanie:

Pracownik jest zatrudniony w charakterze kierowcy. Około 7 dni w miesiącu jest w podróżach, rozwożąc towar do odbiorców w kraju i zagranicą, w pozostałym czasie pracy pracuje w firmie, wykonując także inne prace poza przewozami. Czy opisanemu pracownikowi zatrudnionemu w charakterze kierowcy należą się diety za okres, gdy jest w podróżach krajowych i zagranicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.3.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Diety kierowcy

Ustawa o czasie pracy kierowców nie reguluje kwestii związanych z podróżą służbową i wypłata diety. Stąd zgodnie z art. 4 tej ustawy w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (art. 77[5] kp). Z podróżą  służbową mamy więc do czynienia wtedy, gdy wykonuje pracę poza stałym miejscem pracy, co jest na ogół normą w przypadku pracy kierowców.  Możliwa jest na przykład sytuacją , gdy w umowie o prace jako stałe miejsce  pracy jest wskazana Warszawa. W takim wypadku należałoby uznać, że podróżą służbową będzie dowożenie towaru do odbiorców poza Warszawą.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: