Granica odpowiedzialności podatnika za zobowiązania podatkowe

Pytanie:

"Jaka jest granica odpowiedzialności podatnika za zobowiązania podatkowe?"

Odpowiedź prawnika: Granica odpowiedzialności podatnika za zobowiązania podatkowe

Zgodnie z zasadami określonymi w ordynacji podatkowej, podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za podatki wynikające ze zobowiązań podatkowych. Jest to nieograniczona odpowiedzialność o charakterze osobistym, co skutkuje tym, że wierzyciel może sięgać do
wszystkich składników majątku dłużnika. Brak jest legalnej definicji majątku, ale uznaje się, że chodzi tutaj o ogół aktywów i pasywów określonego podmiotu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika