Korekta PIT-4 i PIT-11

Pytanie:

Zatrudniam w mojej firmie 6 pracowników. Od 01.03.2006 r. przyjęta została pracownica na czas określony do 28.02.2007 r. Po miesiącu zatrudnienia pracownica dostarczyła L-4 z kodem B (ciąża). W czerwcu 2006 r. została przeprowadzona kontrola ZUS, a w lipcu otrzymaliśmy decyzję z ZUS, że zatrudnienie miało na celu otrzymania zasiłku macierzyńskiego i nie wypłacą żadnego zasiłku. Pracownica odwołała się od tej decyzji do Sądu. Otrzymaliśmy 28.02.2007 r. pismo z Sądu , że podtrzymują decyzję ZUS i pracownik sprawę przegrał. Pracownica otrzymała od firmy PIT-11 za 2006 r.(od 01.03.2006 r. do 31.12.2006 r.). Do Urzędu Skarbowego odprowadzaliśmy podatek od wynagrodzenia pracownicy. Czy mam złożyć korektę PIT-4 pomniejszając podatek zapłacony od tej pracownicy i jak mam ten podatek odzyskać od Urzędu Skarbowego? Jak skorygować PIT-11, czy mam wysłać PIT-11 wyzerowany?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.3.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Korekta PIT-4 i PIT-11

Podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą co do zasady skorygować uprzednio złożoną deklarację (np. PIT-4). Takie uprawnienie wynika z przepisów Ordynacji podatkowej. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Korekta deklaracji powinna być więc odpowiednio uzasadniona (warto dołączyć odpowiednie dokumenty). 

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą.

Na podstawie tej korekty oraz zeznania rocznego pracownicy urząd skarbowy zaliczy nadpłatę na poczet zaległości podatkowych albo zwróci nadpłacony podatek w terminie 3 miesięcy od złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Choć upłynął już termin dostarczenia pracownicy i urzędowi skarbowemu informacji PIT-11, to jednak należałoby i ją, jak najprędzej, odpowiednio skorygować. Jeśli pracownica złożyła już zeznanie roczne za 2006 rok, to warto pamiętać, iż zeznanie roczne PIT można - bez żadnych negatywnych konsekwencji - skorygować w zasadzie aż do terminu jego złożenia (do końca kwietnia następnego roku po roku, którego zeznanie dotyczy).

Z uwagi na uzasadnione przyczyny niedopełnienia przez płatnika jego obowiązków, nie powinny mu grozić z tego tytułu jakiekolwiek sankcje.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda