Małżeństwo Polaków za granicą

Pytanie:

"Czy dwoje obywateli polskich zamieszkałych na stałe w Polsce może zawrzeć związek małżeński za granicą (np. Las Vegas, Jerozolima) i czy związek ten będzie respektowany przez prawo polskie i ew. kościół katolicki?"

Odpowiedź prawnika: Małżeństwo Polaków za granicą

Może,o ile jest to dopuszczalne przez lokalne prawo. Trzeba jednak liczyć się z szeregiem problemów do pokonania. Lokalne władze zażądają zapewne stosownego zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem ojczystym. Zaświadczenia takie wydaje polski Urząd Stanu Cywilnego. Po zawarciu małżeństwa, jeżeli małżonkowie będą chcieli powoływać się na ten fakt, także w Polsce, będą zmuszeni wnioskować o sporządzenie aktu zawarcia małżeństwa w Polsce. Sądzę że po szczegóły należałoby się zwrócić do najbliższego USC. W sprawie kościoła katolickiego lepiej zwrócić się do najbliższej kurii (miejscowy proboszcz może być umiarkowanie zorientowany w szczegółach Codex Iuris Canonici).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika