e-prawnik.pl Porady prawne

Zawarcie małżeństwa porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Zasady przejmowania nazwisk w małżeństwie

  Była żona używa nazwiska po pierwszym mężu. Bardzo jest jej to na rękę ze względów zawodowych i prestiżowych w środowisku. Jest w ciąży -ma być syn, chce się pobrać z ojcem dziecka. (...)

  Zasady przejmowania nazwisk w małżeństwie
 • Małżeństwo z cudzoziemcem przez pełnomocnika

  Na trzymiesięcznej wizie przebywa u mnie Egipcjanin. Za dwa tygodnie kończy mu się wiza. Mamy w zamiarze ślub. Na ślub czeka się min. 30 dni, więc nie zdążymy podczas tego pobytu. Czy jest możliwe (...)

  Małżeństwo z cudzoziemcem przez pełnomocnika
 • Małżeńska umowa majątkowa przed zawarciem małżeństwa

  Czy małżonkowie mogą zawrzeć małżeńską umowę majątkową przed zawarciem małżeństwa?

  Małżeńska umowa majątkowa przed zawarciem małżeństwa
 • Decyzja małżonków o noszonym przez siebie nazwisku

  W jaki sposób małżonkowie mogą zdecydować o swoim nazwisku, po zawarciu zawiązku małżeńskiego?

  Decyzja małżonków o noszonym przez siebie nazwisku
 • Brak zgody kierownika urzędu stanu cywilnego na zmianę nazwiska przez małżonków

  Czy urzędnik stanu cywilnego może nie wyrazić zgody na zmianę nazwiska małżonków po zawarciu przez nich małżeństwa?

  Brak zgody kierownika urzędu stanu cywilnego na zmianę nazwiska przez małżonków
 • Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca

  Czy cudzoziemiec zamierzający zawrzeć w Polsce małżeństwo powinien przedstawić dokument stwierdzający, że ma do tego zdolność?

  Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca
 • Wady oświadczenia woli a unieważnienie małżeństwa

  Czy małżeństwo może zostać unieważnione z powodu wad oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński?

  Wady oświadczenia woli a unieważnienie małżeństwa
 • Zawarcie związku małżeńskiego a brak ustawowej wspólności majątkowej małżonków

  Kiedy pomimo zawarcia związku małżeńskiego nie powstanie ustawowa wspólność majątkowa małżonków?

  Zawarcie związku małżeńskiego a brak ustawowej wspólności majątkowej małżonków
 • Ślub z obcokrajowcem a dokumenty potrzebne w Urzędzie stanu cywilnego

  Jakie dokumenty należy przedstawić w Urzędzie stanu cywilnego, gdy chce się wziąć ślub z obcokrajowcem?

  Ślub z obcokrajowcem a dokumenty potrzebne w Urzędzie stanu cywilnego
 • Sytuacja finansowa małżonków po ślubie

  Jak wygląda sprawa finansów małżonków po ślubie?

  Sytuacja finansowa małżonków po ślubie
 • Kredyt na wykończenie domu, który jest własnością konkubenta

  Czy osoba posiadająca zdolność kredytową (pracująca), będąca w związku niesformalizowanym (konkubinat), może zaciągnąć kredyt na wykończenie nieruchomości będącej własnością wyłącznie (...)

  Kredyt na wykończenie domu, który jest własnością konkubenta
 • Kiedy najlepiej zawrzeć umowę rozszerzającą wspólność majątkową

  W jakim momencie najlepiej zawrzeć umowę rozszerzającą wspólność majątkową? Czy rozszerzenie wspólności majątkowej małżonków jest możliwe po zawarciu małżeństwa? Czy przewidziana jest (...)

  Kiedy najlepiej zawrzeć umowę rozszerzającą wspólność majątkową
 • Przesunięcia majątkowe a związek małżeński

  W najbliższym czasie zawrę związek małżeński. Chciałbym uzyskać informację jak wygląda sytuacja z dobytkiem i pieniędzmi które zgromadziłem - w sytuacji kiedy w przyszłości mogły by wystąpić (...)

  Przesunięcia majątkowe a związek małżeński
 • Nabycie nieruchomości do majątku osobistego

  Czy mój mąż kupując ziemię i nie znajdując się w rozdzielności majątkowej może zastrzec u notariusza, iż kupuje nieruchomość z majątku odrębnego? Czy wobec tego nieruchomość ta wejdzie (...)

  Nabycie nieruchomości do majątku osobistego
 • Egzekucja a dług z przed zawarcia małżeństwa

  Mąż i żona mieszkają pod jednym dachem w mieszkaniu należącym do żony ale w którym nie jest ona zameldowana a zameldowany jest w nim mąż, tak wiec adresy zameldowania żony i męża są od zawsze (...)

  Egzekucja a dług z przed zawarcia małżeństwa
 • Pożyczka hipoteczna a zawarcie małżeństwa

  Obecnie jestem kawalerem. Zamierzam zaciągnąć pożyczkę hipoteczną jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Czy po zawarciu małżeństwa zobowiązanie z tytułu spłaty pożyczki hipotecznej będzie (...)

  Pożyczka hipoteczna a zawarcie małżeństwa
 • Wspólność majątkowa małżonków a majątek osobisty

  Posiadam mieszkanie własnościowe kupione od developera, mam akt własności. Wkrótce zamierzam zawrzeć związek małżeński. Czy po jego zawarciu mieszkanie to będzie moją wyłączną własnością (...)

  Wspólność majątkowa małżonków a majątek osobisty
 • Moje, Twoje, Nasze

  Małżeństwo mające wspólnotę ustawową zakłada lokatę na nazwisko męża na sumę 50 tysięcy zł. 10 tysięcy pochodzi ze wspólnych oszczędności a 40 000 to pieniądze które żona uzyskała (...)

  Moje, Twoje, Nasze
 • Najem majątku odrębnego w trakcie małżeństwa

  Wynajmuję lokale użytkowe z części budynku który dostałem od rodziców jako darowiznę, było to rok przed zawarciem związku małżeńskiego. Czy przychód z najmu powyższych lokali użytkowych, (...)

  Najem majątku odrębnego w trakcie małżeństwa
 • Jak podzielić się majątkiem z żoną

  Przed ślubem posiadałem działkę, na której obecnie razem z żoną budujemy dom. Inwestycja finansowana jest z kredytu hipotecznego (również wspólny z żoną). Ze względu na to, że ja jestem właścicielem (...)

  Jak podzielić się majątkiem z żoną
 • Małżeństwo dzieci

  Kobieta i mężczyzna wstępują w związek małżeński mając dzieci z innych małżeństw (nie wspólne). Czy zgodnie z prawem ich dzieci mogą zawrzeć związek małżeński (genetycznie nie są rodzeństwem).

  Małżeństwo dzieci
 • Wspólnota małżeńska a majątek odrębny

  Pod koniec grudnia 2007 chcemy wziąć ślub, aby od przeszłego roku móc wspólnie się rozliczać przed urzędem skarbowym. W styczniu 2008 (już po zawarciu związku małżeńskiego) mam podpisać (...)

  Wspólnota małżeńska a majątek odrębny
 • Ślub cywilny z obcokrajowcem i pobyt w Polsce

  Chcę wziąć ślub cywilny z obywatelką Ukrainy. Po ślubie chcemy zamieszkać w Polsce. Ona jest po rozwodzie i ma syna w wieku 17 lat (studiuje), w kwietniu 2008 r. będzie miał 18 urodziny. Czy jest (...)

  Ślub cywilny z obcokrajowcem i pobyt w Polsce
 • Zmiana nazwiska dziecka

  Moja przyjaciółka ma dziecko z poprzedniego związku. Ojciec biologiczny uznał dziecko. Dziecko nosi nazwisko matki. Czy po zawarciu przez nas małżeństwa jej dziecko też będzie mogło przyjąć (...)

  Zmiana nazwiska dziecka
 • Ponowne zawarcie małżeństwa

  Osoba po orzeczonym prawomocnie sądowym rozwodzie zamierza ponownie zawrzeć małżeństwo z tym samym partnerem. Jakie dokumenty, jakie formalności, jaki czas oczekiwania są wymagane? Jakie koszty? (...)

  Ponowne zawarcie małżeństwa
 • Umiejscowienie aktu małżeństwa zawartego w USA

  Jestem obywatelem Białorusi. Zawarłem związek małżeński w Stanach Zjednoczonych z obywatelką Polski. Jaki jest tryb umiejscowienia zagranicznego aktu małżeństwa w polskim urzędzie stanu cywilnego?

  Umiejscowienie aktu małżeństwa zawartego w USA
 • Zgoda matki na zawarcie małżeństwa przez nieletnią

  Nieletnia kobieta (17 lat) jest w ciąży i chciałaby wystąpić do sądu z wnioskiem o udzielenie zgody na zawarcie małżeństwa. Ojciec dziewczyny nie żyje, a matka ma ograniczoną władzę rodzicielską (...)

  Zgoda matki na zawarcie małżeństwa przez nieletnią
 • Rejestracja zagranicznego ślubu

  Chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób i jak zarejestrować ślub, który miałem za granicą. Mam na myśli w jakim urzędzie, w jakiej formie (podanie czy formularze)?

  Rejestracja zagranicznego ślubu
 • Zaświadczenie o możliwości zawarcia małżeństwa

  Jestem obywatelka Polski, mój narzeczony obywatelem Nigerii. Planujemy pobrać się w lipcu w Polsce, chcemy mieć ślub konkordatowy. Ale do tego potrzebne jest zaświadczenie z polskiego USC. Jak się (...)

  Zaświadczenie o możliwości zawarcia małżeństwa
 • Małżeństwo z obcokrajowcem

  Czy obywatel polski, który wstąpił w związek małżeński za granicą (z osobą nie mającą obywatelstwa polskiego), a małżeństwo nie zostało uznane w Polsce (nie zgłoszono tego faktu do USC) (...)

  Małżeństwo z obcokrajowcem
 • Darowizna a majątek wspólny

  Jeśli teściowie sporządzą akt darowizny mieszkania na żonę np. 1 marca 2006 roku, to jakie są możliwości dopisania mnie jako współwłaściciela? Chodzi o czas, w jakim to może nastąpić, ewentualne (...)

  Darowizna a majątek wspólny
 • Ważność przyrzeczenia małżeńskiego

  Czy ważność przyrzeczenia małżeńskiego złożonego przed urzędnikiem przez narzeczonego będącego pod wpływem środków odurzających, może być zakwestionowana? Jeśli tak, to kto ma prawo to (...)

  Ważność przyrzeczenia małżeńskiego
 • Małżeństwo między rozwiedzionymi małżonkami

  W 1985 r. wyszłam za mąż, urodziłam 4 dzieci, w 1998 roku wystąpiłam o rozwód z powodu alkoholizmu męża. Rozwód dostałam szybko, po pół roku, orzeczony z winy męża. Zasądzono wysokie alimenty (...)

  Małżeństwo między rozwiedzionymi małżonkami
 • Ustalenie nieistnienia małżeństwa

  W jakiej sytuacji wytacza się powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa?

  Ustalenie nieistnienia małżeństwa
 • Małżeństwo a nabycie obywatelstwa

  Jeśli Polka wyjdzie za mąż za obcokrajowca (Nigeryjczyk) w Luksemburgu (lub innym kraju UE), czy nabiera on jakichkolwiek praw do pobytu w danym kraju, lub czy jest mu łatwiej się o to starać? Mowa (...)

  Małżeństwo a nabycie obywatelstwa
 • Skutki prawne zaręczyn

  Czy w prawie polskim istnieje pojęcie "przyrzeczenia małżeństwa"? Jeżeli np. mężczyzna w obecności świadkow (rodziców dziewczyny) stwierdza, że planuje zawrzeć z nią związek małżeństki (...)

  Skutki prawne zaręczyn
 • Małżeństwo zawarte za granicą

  Wyszłam za mąż za granicą (w Niemczech) i przyjęłam nazwisko męża. Mamy międzynarodowy akt ślubu uznawany w UE, ale nie w Polsce. W tej chwili oryginał jest tłumaczony na polski, aby później (...)

  Małżeństwo zawarte za granicą
 • Zgoda sądu na małżeństwo cudzoziemca

  Czy orzeczenia sądu pozwalające na zawarcie związku małżeńskiego w Polsce dla obywateli krajów gdzie takowe nie istnieją (czyli są to orzeczenia pozwalające na nie okazywanie takich zaświadczeń) (...)

  Zgoda sądu na małżeństwo cudzoziemca
 • Dowód ustania poprzedniego małżeństwa cudzoziemca

  Amerykanin chce się ożenić z Polką, jest rozwiedziony więc sąd polski musi uznać wyrok sądu amerykańskiego. Czy jeżeli przebywając w Polsce od czasu do czasu sprawa może się odbyć w miejscu (...)

  Dowód ustania poprzedniego małżeństwa cudzoziemca
 • Zawarcie małżeństwa a zmiana danych osobowych

  Wychodzę za mąż, przybiorę nazwisko mężą, ze względu na ciążę zagrożoną poronieniem przez kilka najbliższych miesięcy nie będzie mi dane zmienić dowodu osobistego. Mam więc pytanie: jakim (...)

  Zawarcie małżeństwa a zmiana danych osobowych

1

2