Małżeństwo z obcokrajowcem

Pytanie:

Czy obywatel polski, który wstąpił w związek małżeński za granicą (z osobą nie mającą obywatelstwa polskiego), a małżeństwo nie zostało uznane w Polsce (nie zgłoszono tego faktu do USC) jest w świetle prawa polskiego stanu wolnego? Czy w takiej sytuacji - przystępując do aktu notarialnego kupna mieszkania może oświadczyć, że jest stanu wolnego, a zatem mieszkanie będzie stanowiło jego wyłączna własność? Czy w powyższej sytuacji należy brać pod uwagę przepisy prawa rodzinnego kraju z którego pochodzi małżonek obcokrajowiec?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli małżeństwo zostało skutecznie zawarte za granicą, nie można mówić o tym, że dane osoby nie pozostają w związku małżeńskim. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, zagraniczne dokumenty urzędowe posiadają moc dowodową na równi z polskimi dokumentami urzędowymi. Akta stanu cywilnego potwierdzają zdarzenia nimi objęte. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, ale wpisanie tych danych nie oznacza, że dopiero z tą chwilą dane osoby zawarły związek małżeński. Brak transkrypcji aktu nie stanowi wyłącznego dowodu, że takie małżeństwo nie zostało zawarte.

Zgodnie z prawem międzynarodowym, stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami podlegają ich każdoczesnemu wspólnemu prawu ojczystemu. W braku wspólnego prawa ojczystego małżonków prawem właściwym jest prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają miejsce zamieszkania, a gdy małżonkowie nie mają miejsca zamieszkania w tym samym państwie, właściwe jest prawo polskie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: