Natychmiastowa wykonalność nakazu z weksla

Pytanie:

"Co znaczy pouczenie w nakazie zapłaty w postępowaniu nakazowym: "nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia". Nakaz zapłaty został w moim przypadku wydany na podstawie weksla i czy mogę z tym nakazem udać się do komornika, po odczekaniu dwutygodniowego terminu zapłaty wyznaczonego przez Sąd? "

Odpowiedź prawnika: Natychmiastowa wykonalność nakazu z weksla

Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Oznacza to, że jeżeli dłużnik nie dokonał zapłaty w przewidzianym terminie, to nakaz stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji przez komornika. Może Pani na jego podstawie żądać wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika