Numer telefonu jako dowód w sprawie karnej

Pytanie:

Czy numer telefonu może być dowodem w sprawie ? Przestępca ma telefon w systemie X, gdzie wysyła się formularz rejestracyjny z danymi osobowymi, ale można podać fałszywe dane lub kupić kartę SIM od kogoś wówczas dane u operatora sieci są nieprawdziwe. Czy na podstawie danych z takiego formularza można udowodnić przestępstwo? Wiadomo na pewno, że numer telefonu należy do osoby która popełniła przestępstwo.

Masz inne pytanie do prawnika?

6.6.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Numer telefonu jako dowód w sprawie karnej

Jeżeli numer telefonu może być podstawą identyfikacji określonej osoby, może być dowodem w sprawie. Nie przesądza on jednak faktu popełnienia konkretnego przestępstwa. Przypisanie numeru do konkretnej osoby może wskazywać tę osobę jako właściciela telefonu, choć jak sam Pan/Pani stwierdził w pytaniu, nie zawsze będzie to zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: