Odpowiedzialność za długi spadkowe po podaniu do inwentarza nieistniejących długów

Pytanie:

Jaką odpowiedzialność ponosił będę jeśli podam w inwentarzu spadku nieistniejące długi?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za długi spadkowe po podaniu do inwentarza nieistniejących długów

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1031 par. 2 zd. 1 k.c.) powoduje, że odpowiedzialność spadkobiercy zostaje ograniczona do wartości stanu czynnego spadku. Jest ona określana jako odpowiedzialność pro viribus hereditatis. Spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem, ale tylko do określonej wartości. Wyczerpanie sumy wyznaczającej granice odpowiedzialności pro viribus w zasadzie zwalnia go od dalszej odpowiedzialności. Spadkobierca ponosi ograniczoną odpowiedzialność za długi spadkowe, gdy złoży wyraźne oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (art.
Porady prawne
1012) albo gdy jest za takiego uważany (por. art. 1015 par. 2 zd. 2 i art. 1016 k.c.). Podając do inwentarza nieistniejące długi lub nie podał całego inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność z całości spadku.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne