Opłata za złomowanie pojazdu

Pytanie:

Od początku roku wprowadzono opłatę obowiązkową za złomowanie samochodu. Jakie uprawnienia daje ta opłata? Czy to oznacza, że osoba, która uiściła tą opłatę ma prawo złomować swój samochód już bez opłat? Czy jest to tylko kolejny podatek, który nie daje żadnych korzyści płacącemu?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opłata za złomowanie pojazdu

Według ustawy recyklingowej osoba, która sprowadziła z UE samochód, musi odprowadzać opłatę recyklingową, gdyż dokonała tzw. wewnątrzwspólnotowego nabycia. Wynika to z art. 14 ust. 1 ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dowód wpłaty jest niezbędny do rejestracji pojazdu. Gdy auto sprowadza firma, przepis ów nie budzi zastrzeżeń. Inaczej jest w wypadku osób fizycznych, które nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej, a samochód przywożą incydentalnie, na potrzeby własne.

Ministerstwo Ochrony Środowiska twierdzi, że takie opłaty obciążają również osoby nie mające statusu przedsiębiorcy, powołując się przy tym na art. 12 ust. 2 ustawy, który 500-złotową opłatą obciąża również "podmiot niebędący przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu".

Porady prawne

Jednocześnie ta sama ustawa w art. 3 pkt. 13 definiuje to nabycie jako "przywóz pojazdu z terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE w celu wprowadzenia go na terytorium kraju".

Czy innym są opłaty związane z samym zezłomowaniem pojazdu. Opłata recyklingowa ma na celu pokrycie kosztów utylizacji pojazdów. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji może przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu złożyć wniosek o wy rejestrowanie pojazdu. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji może pobrać opłatę od właściciela pojazdu. Nie pobiera opłaty, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

  • 1) pojazd jest zarejestrowany na terytorium kraju, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • 2) pojazd wycofany z eksploatacji:
  • a) jest kompletny,
  • b) nie zawiera innych odpadów, które nie pochodzą z danego pojazdu.

Za pojazd kompletny uważa się pojazd, który zawiera wszystkie istotne elementy i jego masa jest nie mniejsza niż 90 % masy pojazdu. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu nie pobiera opłaty, przy przyjmowaniu niekompletnych pojazdów Policji oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu może odmówić przyjęcia niekompletnego pojazdu, jeżeli właściciel pojazdu odmawia uiszczenia opłaty. Jest to inna opłata niż opłata za nabycie lub import pojazdu przez osobę fizyczną.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Żądanie zwrotu opłaty za kartę pojazdu jest sprawą administracyjną

Żądanie zwrotu opłaty za kartę pojazdu jest sprawą administracyjną

Skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego powziął pewne wątpliwości w sprawie ze skargi kasacyjnej Starosty W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w sprawie ze skargi obywatela na czynność Starosty W. z zakresu administracji publicznej w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu. Stąd skład orzekający NSA przedstawił następujące zagadnienie (...)

Opłata za sprowadzany samochód od przyszłego roku

Opłata za sprowadzany samochód od przyszłego roku

Od przyszłego roku osoby sprowadzając prywatnie samochód z zagranicy będą musiały zapłacić 500 zł specjalnej opłaty na złomowanie pojazdu. To więcej niż naliczana dziś akcyza za najstarsze auta, więc w najbliższym czasie może się zwiększyć napływ używanych pojazdów. gazeta.pl 21.11.2005 r. samochód, opłata, podatek, złomowanie

Jak sprawdzić historię pojazdu?

Jak sprawdzić historię pojazdu?

Sprawdź, żebyś się nie przejechał... Trafiliście na auto marzeń? Zanim zdecydujecie się na kupno, sprawdźcie online jego historię. To proste. Warunek? Musicie mieć profil zaufany. Nabywcy i właściciele samochodów kupowanych w Polsce lub importowanych z rynku wtórnego wybranych krajów europejskich oraz USA i Kanady mogą sprawdzić ich przeszłość (...)

Ułatwienia dla kierowców i właścicieli pojazdów

Ułatwienia dla kierowców i właścicieli pojazdów

3 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1517) wprowadzająca szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów. Rządowy projekt przedłożony przez Ministra (...)

Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

Darowizna to chyba najczęściej stosowana umowa w stosunkach rodzinnych. Obowiązki z nią związane mogą nieco się różnić w zależności od przedmiotu darowizny. W niniejszej poradzie zajmiemy się wszystkimi niezbędnymi formalnościami związanymi z darowizną samochodu. Porada zajmuje się także zagadnieniami związanymi z kupnem samochodu, gdyż formalności jakich należy dopełnić (...)

Jak uzyskać prawo jazdy?

Jak uzyskać prawo jazdy?

Chcesz uzyskać prawo jazdy? A może już je masz i chcesz uzyskać pozwolenie na kolejną kategorię? Dowiedz się, jak wygląda cały proces - od złożenia wniosku, przez kurs i egzamin, po odbiór dokumentu. Wniosek o prawo jazdy można złożyć w urzędzie lub przez Internet. Wniosek można złożyć przez pełnomocnika.  Kto może uzyskać polskie prawo jazdy? Może je dostać: każdy (...)

Jak zarejestrować samochód kupiony za granicą?

Jak zarejestrować samochód kupiony za granicą?

Obowiązki rejestracyjneZgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r., Nr 108, poz. 908), dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Pojazdy te, w tym również samochody firmowe sprowadzane z zagranicy, są dopuszczone do ruchu, jeżeli odpowiadają (...)

Demontaż pojazdów

Demontaż pojazdów

3 listopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji – wydane na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Według tej ustawy każdy właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji (...)

Co jeśli sprawca wypadku nie ma polisy OC?

Co jeśli sprawca wypadku nie ma polisy OC?

Znajomość obowiązku posiadania OC samochodu jest raczej powszechnie znana. Sam przepis stanowi, iż każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Co obejmuje i ile trwa obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu? Zasada jest właściwie (...)

Ułatwienia i oszczędności dla kierowców oraz właścicieli pojazdów

Ułatwienia i oszczędności dla kierowców oraz właścicieli pojazdów

Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów. Rządowy projekt przedłożony przez Ministra Infrastruktury powstał we współpracy z Ministrem Cyfryzacji, jako tzw. pakiet (...)

Ile zapłacimy za kartę pojazdu?

Ile zapłacimy za kartę pojazdu?

Kto wydaje kartę pojazdu? Zgodnie z ustawą - Prawo o ruchu drogowym, producent lub importer nowych pojazdów jest obowiązany wydać kartę pojazdu dla każdego pojazdu samochodowego wprowadzonego do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Karta pojazdu jest przekazywana właścicielowi pojazdu.   Natomiast kartę pojazdu dla pojazdu samochodowego, innego niż wymieniony (...)

Warto mieć aktualną polisę OC!

Warto mieć aktualną polisę OC!

Rzecznik Finansowy przypomniał, że w związku ze wzrostem płacy minimalnej, od stycznia 2022 roku wzrosły kary za brak obowiązkowych ubezpieczeń. Większa opłata karna Z początkiem 2022 roku, wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrosła również wysokość opłaty karnej za brak ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m.), a (...)

Koniec kart pojazdu i nalepek kontrolnych

Koniec kart pojazdu i nalepek kontrolnych

Od 4 września 2022 r. nie są już wydawane karty pojazdu i nalepki kontrolne Od 4 września 2022 r. wydawanie karty pojazdu i nalepki kontrolnej nie jest konieczne, bo organy rejestrujące pojazdy oraz organy kontroli ruchu drogowego mają dostęp do centralnej ewidencji pojazdów. Taką możliwość wprowadziła opracowana przez Ministerstwo Infrastruktury i byłe Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja (...)

Kary za cofanie liczników w autach

Kary za cofanie liczników w autach

Za „przekręcenie” licznika w samochodzie można trafić nawet na 5 lat do więzienia. 25 maja 2019 r. weszły w życie przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiany w Kodeksie karnym, które pozwolą ukrócić oszukańczy proceder cofania liczników w używanych autach. Nowe surowe kary za cofanie liczników w autach Samochodowi kanciarze, a (...)

Będą surowe kary za cofanie liczników w samochodach

Będą surowe kary za cofanie liczników w samochodach

Czemu ma służyć rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks karny? Do Sejmu trafiły przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiany w prawie, które pozwolą ukrócić oszukańczy proceder „przekręcania” liczników w używanych autach. Samochodowi kanciarze, a także ich pomocnicy, są dziś praktycznie bezkarni. Ofiarą (...)

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróż służbowa pracownika i przedsiębiorcy wiąże się z określonymi wydatkami. Dzowiedz się, jakie wydatki związane z podróżą musi pokryć pracodawca, a co przysługuje przedsiębiorcy oraz jak rozliczyć koszty podróży służbowych - właściciela firmy lub pracowników. Co przysługuje pracownikowi w podróży krajowej i zagranicznej? Jeżeli wysyłasz (...)

Niemiecka winieta sprzeczna unijnymi nomami

Niemiecka winieta sprzeczna unijnymi nomami

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 18 czerwca 2019 r. wydał wyrok w sprawie C-591/17 - Austria przeciwko Niemcy. Uznał w nim, iż niemiecka winieta za użytkowanie dróg federalnych przez pojazdy samochodowe osobowe jest sprzeczna z prawem Unii. Opłata ta jest dyskryminująca, ponieważ jej ciężar ekonomiczny w praktyce spoczywa tylko na właścicielach i kierowcach pojazdów (...)

Przed trybunał za VAT

Przed trybunał za VAT

Komisja Europejska postanowiła wytoczyć Polsce sprawę przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w związku z wliczaniem kwoty opłat rejestracyjnych do podstawy podatku VAT przy sprzedaży samochodów. Zdaniem Komisji opłaty rejestracyjnej nie powinno się wliczać do podstawy podatku VAT.W sprawie C-98/05 dotyczącej duńskiej opłaty za rejestrację samochodu Europejski Trybunał Sprawiedliwości (...)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Skutkiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów jest to, że 2,5 mln użytkowników wieczystych stało się właścicielami. 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się bowiem właścicielami gruntów. Grunt to własność - (...)

Łatwiej zarejestrować auto z zagranicy

Łatwiej zarejestrować auto z zagranicy

Od dzisiaj do wniosku o rejestrację dołączymy mniej dokumentów. Kupując samochód za granicą musimy zarejestrować go w Polsce w ciągu 30 dni. Jeśli auto pochodzi spoza Unii Europejskiej, to czas ten liczymy od odprawy celnej. Gdy kupiliśmy je w państwie wspólnoty, wówczas mamy miesiąc od dnia sprowadzenia. Wniosek i wymagane dokumenty trzeba złożyć w wydziale (...)

Leasing podatkowy

Leasing podatkowy

Leasing podatkowy został uregulowany w przepisach dotyczących podatku dochodowego dopiero z dniem 1.10.2001 r. Nie oznacza to jednak, że wcześniej przepisy podatkowe milczały na temat rozliczeń leasingowych. Do dnia uregulowania umowy leasingu w ustawach o podatkach dochodowych, obowiązywało bowiem rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6.04.1993 r. w sprawie zaliczania przedmiotu (...)

Jak uzyskać licencję na taksówkę?

Jak uzyskać licencję na taksówkę?

Jeżeli chcesz zostać taksówkarzem, to musisz uzyskać licencję. Dowiedz się, jak to zrobić, a potem złóż wniosek o licencję na taksówkę. Jak można załatwić tę sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie listownie elektronicznie (online - wyyłając pismo online, wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny). ##baner## Jakie przewozy obejmuje (...)

Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

Czym są opłaty za korzystanie ze środowiska? Opłaty za korzystanie ze środowiska, jak sama ich nazwa wskazuje, są pobierane za to, że przy okazji prowadzenia jakiejś działalności dochodzi do zanieczyszczenia środowiska (emituje się spaliny, odprowadza ścieki itd.) i dlatego za tak wyrządzoną szkodę na środowisku naturalnym należy płacić. Pieniądze z tych opłat trafiają na specjalnie (...)

Jak uzyskać kartę parkingową?

Jak uzyskać kartę parkingową?

Na jakich zasadach wydawane są karty parkingowe? Zgodnie z dyspozycją art. 6 ust 1 ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawkarty parkingowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 30 czerwca 2014 roku zachowały ważność tylko do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż (...)

Projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym

Projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym

25 kwietnia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy umożliwiającej profesjonalną rejestrację pojazdów. Nowa forma czasowej rejestracji Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzi nową formę czasowej rejestracji pojazdów. Nowe przepisy umożliwią przedsiębiorcom zajmującym się dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu), produkcją (...)

Ulga rehabilitacyjna do rozliczenia za 2021 rok

Ulga rehabilitacyjna do rozliczenia za 2021 rok

Podatnik będący osobą niepełnosprawną i posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne lub na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu (przychodu) niektóre z tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.  Z odliczenia (przy spełnieniu odpowiednich warunków) (...)

Odstępstwo od warunków technicznych pojazdów

Odstępstwo od warunków technicznych pojazdów

Jeśli masz problem z zarejestrowaniem pojazdu lub naczepy albo Twój pojazd posiada niestandardowe parametry, przez które nie może być zarejestrowany, to w celu rejestracji wymagane jest uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych. Dzięki niemu będziesz mógł zarejestrować pojazd bądź naczepę z niestandardowymi parametrami.  Kto zezwala na odstępstwo (...)

Za recykling pojazdów wycofanych zapłaci też właściciel

Za recykling pojazdów wycofanych zapłaci też właściciel

Za złomowanie wraków powinni zapłacić producenci i importerzy samochodów - uchwalił wczoraj Sejm, odrzucając poprawkę Senatu. Posłowie nie wykluczyli, że jeśli zabraknie pieniędzy na recykling, sięgną do kieszeni właścicieli. Sejm uchwalił ustawę o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w listopadzie zeszłego roku. Senatorowie zaproponowali jednak, aby za recykling pojazdów (...)

Zmienione opłaty za świadectwa homologacji

Zmienione opłaty za świadectwa homologacji

Ile wynosi opłata za wydanie i zmianę świadectwa homologacji? 7 lipca 2005 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydawanie i zmianę świadectw homologacji, które ma zastosowanie do decyzji wydanych na podstawie wniosków o wydanie lub zmianę świadectw homologacji złożonych po tym dniu. Poniższa tabelka ilustruje wysokość opłat (...)

Ceny samochodów mogą wzrosnąć przez opłatę utylizacyjną

Ceny samochodów mogą wzrosnąć przez opłatę utylizacyjną

Nad głowami kierowców wisi kolejna podwyżka. Tym razem do podniesienia cen przygotowują się koncerny motoryzacyjne, które po opłaty za utylizację starych samochodów sięgną najprawdopodobniej do naszych kieszeni - pisze DZIENNIK. (...) "Koszty opłat zostaną najprawdopodobniej przerzucone na kupujących auta" - uważa Wojciech Drzewiecki z monitorującej rynek motoryzacyjny firmy Samar. Dziennik (...)

Przedsiębiorca w podróży służbowej

Przedsiębiorca w podróży służbowej

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane wydatki związane z podróżą służbową, o ile wykaże, że zostały one poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu i nie zostały wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

Jeśli zdarzy się wypadek samochodowy...? Czynności, które należy wykonać aby ułatwić sobie uzyskanie odszkodowania

Jeśli zdarzy się wypadek samochodowy...? Czynności, które należy wykonać aby ułatwić sobie uzyskanie odszkodowania

Wzrastająca liczba samochodów, brawura kierowców i zły stan nawierzchni dróg powodują, że coraz łatwiej stać się ofiarą wypadku drogowego. Jednakże dzięki istniejącemu obowiązkowi zawierania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) łatwiej pokryć szkody które ponieśliśmy na osobie i w mieniu. Warto więc wiedzieć jakie kroki podjąć, aby (...)

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

Rozliczenie z urzędem skarbowym – złożenie deklaracji PIT i zapłata podatk - to podstawowe obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Jaką deklarację PIT wybrać, jak przygotować i podpisać deklaracje podatkowe: PIT, CIT, VAT. Deklaracje papierowe czy elektroniczne Kiedy można złożyć deklarację elektroniczną, a kiedy papierową? Deklaracja podatkowa to deklaracja składana na potrzeby (...)

Opłaty za rejestrację auta i prawo jazdy idą w górę

Opłaty za rejestrację auta i prawo jazdy idą w górę

Więcej zapłacą osoby rejestrujące samochód oraz kierowcy wyrabiający lub wymieniający dokumenty uprawniające do kierowania. 16 lutego 2010 roku wchodzą w życie przepisy dwóch rozporządzeń Ministerstwa Infrastruktury: w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdu (Dz. U. z 2010 r. Nr 14 poz. 75) oraz (...)

Rusza e-myto. Kierowcy osobówek też zapłacą

Rusza e-myto. Kierowcy osobówek też zapłacą

Sprawdź, gdzie wprowadzono nowe opłaty, ile przyjdzie wydać na podróż lub jak ominąć płatne odcinki. Od 1 lipca na 1600 km polskich dróg (autostradach, drogach ekspresowych i wybranych drogach krajowych) obowiązuje tzw. e-myto. Elektroniczna opłata zastępuje system manualnego poboru opłat, czyli winiety. O ile musieli je posiadać tylko kierowcy ciężarówek czy autobusów, (...)

Opłata za kartę pojazdu z zagranicy zaskarżona do TK

Opłata za kartę pojazdu z zagranicy zaskarżona do TK

Wysokie opłaty za karty pojazdu dla samochodów sprowadzanych z zagranicy i rejestrowanych w Polsce po raz pierwszy zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego rzecznik praw obywatelskich. Zarzucił, że jest to utajona danina publiczna, sprzeczna z traktatem europejskim. Zaskarżony do TK § 1 ust. 1 rozporządzenia ministra infrastruktury z 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (...)

Wykup samochodu z leasingu

Wykup samochodu z leasingu

Prowadzisz działalność gospodarczą i kupiłeś samochód osobowy w leasingu? Sprawdź, jakie skutki będzie mieć zakończenie leasingu w przypadku różnych umów. Jakie skutki podatkowe dla firm ma leasing samochodu osobowego? Co to jest leasing? Leasing to umowa zawarta przez dwie strony: finansującego (leasingodawcę), korzystającego (leasingobiorcę). Leasing polega (...)

Niewypełniona karta grozi karą za brak opłaty za korzystanie z dróg krajowych

Niewypełniona karta grozi karą za brak opłaty za korzystanie z dróg krajowych

Podczas kontroli na drodze krajowej samochodu ciężarowego z naczepą, kierowca okazał do kontroli miesięczną kartę opłaty drogowej, która była niewypełniona w polu "nr rejestracyjny" oraz "ważna od" i "ważna do". Okoliczność ta została opisana w protokole kontroli. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r., (...)

Nowe opłaty za prowadzenie stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzanie badań technicznych

Nowe opłaty za prowadzenie stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzanie badań technicznych

Od 29 października 2004 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. Rozporządzenie to określa wysokość opłat za wydanie poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu (...)

Sejm pracuje nad likwidacją szlabanów na państwowych autostradach

Sejm pracuje nad likwidacją szlabanów na państwowych autostradach

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy jest rozpatrywany przez Sejm. Ustawa wprowadzi nowy sposób poboru opłat za przejazd autostradą. Przejazd odcinkami Konin – Stryków (autostrada A2) i Bielany Wrocławskie – Sośnica (autostrada A4) bez zatrzymywania się przed szlabanem, będzie możliwy od 1 grudnia 2021 r. ##baner## - "Kierując (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odszkodowanie za samochód wycofany z ewidencji

Odszkodowanie za samochód wycofany z ewidencji

Proszę o poradę czy jest przychodem odszkodowanie za wycofany ze środków trwałych samochód osobowy. W wyniku wypadku doszło do całkowitego zniszczenia samochodu, który od VI.2011 nie był wykorzystywany (...)

Karta pojazdu

Karta pojazdu

Pod koniec czerwca kupiłem samochód osobowy. Był on pierwszy raz rejestrowany w Polsce. Musiałem przy rejestrowaniu wyrobić Kartę pojazdu , za którą zapłaciłem 1000 złotych. Wiadomo mi że cena (...)

Obowiązek uiszczenia opłaty za parking

Obowiązek uiszczenia opłaty za parking

Osoba trzecia w wyniku przestępstwa uzyskała klucze od mojego samochodu i pod wpływem alkoholu jeździła nim do czasu zatrzymania przez policję. Następnie samochód został odstawiony na prywatny (...)

Opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

Opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

W jaki sposób pobierana jest opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych? Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych korzystający z dróg publicznych (...)

Brak oznaczenia strefy płatnego parkowania

Brak oznaczenia strefy płatnego parkowania

W dniu dzisiejszym byłam w mieście X autem. Zaparkowałam na parkingu w pobliżu dworca PKP. Nigdzie w pobliżu nie było informacji o fakcie, że jest to parking płatny (brak tablic informacyjnych (...)

Koszty badania technicznego pojazdu

Koszty badania technicznego pojazdu

Zakupiliśmy samochód. Proszę o informację, czy opłata w kwocie 50,- zł za wydanie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu przez Stację Kontroli Pojazdów (dla celów ustawy (...)

Zwrot opłaty za kartę pojazdu

Zwrot opłaty za kartę pojazdu

Pojazd zarejestrowałem w d. 16.07.2004 r. a kartę pojazdu otrzymałem w dniu. 27.08.2004 r. Chcę skierować do sądu wniosek o zwrot nadpłaconej przedmiotowej kwoty - opłaty (różnica między 500zł (...)

Opłata za dopisanie współwłaściciela pojazdu

Opłata za dopisanie współwłaściciela pojazdu

Czasem w urzędach załatwiam sprawę polegającą na dopisaniu współwłaściciela pojazdu do dowodu rejestracyjnego. \"Dopisanie\" poprzedzone jest decyzją o zmianie decyzji o rejestracji pojazdu. (...)

Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują mnie do opłacania wywozu (...)

Zaległa opłata parkingowa

Zaległa opłata parkingowa

Po jakim czasie przedawnia się roszczenie o zwrot nie opłaconej opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania? Jeśli wiadomo tylko jaki samochód tam parkował, a nie wiadomo, kto nim kierował, (...)

Wymagania dla pojazdów specjalnych

Wymagania dla pojazdów specjalnych

W związku z prowadzoną działalnością w zakresie czyszczenia separatorów, kanalizacji i odstojników przemysłowych oraz unieszkodliwiania wybranych odpadów ciekłych użytkujemy w naszym przedsiębiorstwie (...)

Skutki nieopłacenia składki OC

Skutki nieopłacenia składki OC

Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wypowiedziano umowy ubezpieczenia 0C i ubezpieczyciel naliczył zaległe składki, to jaki w tym przypadku jest termin przedawnienia tych opłat? Od jakiego (...)

Darowizna pojazdu

Darowizna pojazdu

Moja mama zakupiła na kredyt samochód osobowy. W dowodzie rejestracyjnym jako właściciel figuruje mama (Kredytobiorca), jako współwłaściciel (korzystający z pojazdu) mój mąż (nie jest on Kredytobiorcą). (...)

Opłata dodatkowa za parkowanie

Opłata dodatkowa za parkowanie

Jak w większości miast na terenie Tarnowa obowiązuje płatna strefa parkowania . W przypadku braku karty parkingowej pracownicy Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich wysyłają na adres właściciela (...)

Świadczenie usług transportu drogowego

Świadczenie usług transportu drogowego

Kogo dotyczą nowe przepisy ustawy o transporcie drogowym? Nasza firma prowadzi działalność w zakresie usług elektro-energetycznych w zakresie prac remontowo-budowlanych na stacjach transformatorowych (...)

Przedawnienie należności celnych

Przedawnienie należności celnych

Kupiłem samochód, który jak się okazało nie miał opłaconego cła. Urząd Celny w Warszawie, ustalił, iż osobą odpowiedzialną za dokonanie nielegalnego wprowadzenia przedmiotowego pojazdu do (...)

Koszt naprawy środka trwałego

Koszt naprawy środka trwałego

Spółka zakupiła w grudniu 2005 r. samochód osobowy, który jest w ewidencji środków trwałych. Jest to stary rocznik i od momentu zakupu tego samochodu, Spółka ponosi poważne koszty związane (...)

Sprzedaż firmowego sprzętu

Sprzedaż firmowego sprzętu

Firma ma zużyty sprzęt, który jest przeznaczony do utylizacji, ale są osoby które chciałyby go kupić za np. złotówkę albo po prostu otrzymać. Jak firma ma przekazać lub sprzedać zużyty (przeznaczony (...)

Nieodebrany sprzęt z serwisu

Nieodebrany sprzęt z serwisu

Prowadzę działalność polegającą na naprawie sprzętu komputerowego. Zdarzają się sytuacje, że klienci nie odbierają przez kilka miesięcy zdiagnozowanego lub naprawionego sprzętu. Czy i na jakich (...)

FORUM PRAWNE

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Zwrot opłat za wydanie karty pojazdu

Zwrot opłat za wydanie karty pojazdu "Opłata za wydanie karty pojazdu była pobierana w wysokości 500 zł na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (...)

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!! Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

Ubezpieczyciel chce zaniżyć wartość odszkodowania

Ubezpieczyciel chce zaniżyć wartość odszkodowania Jestem poszkodowany w kolizji komunikacyjnej. PZU (ubezpieczyciel sprawcy kolizji) oszacował szkodę na kwotę 4.300zł i wycenił wartość pojazdu (...)

Problem z Urzędem Celnym i bezprawne wszczęcie postępowania podatkowego o niezapłaconą akcyzę za sprowadzony z Danii samochód.

Problem z Urzędem Celnym i bezprawne wszczęcie postępowania podatkowego o niezapłaconą akcyzę za sprowadzony z Danii samochód. Problem mój wygląda tak: - pojazd samochodowy o którym jest mowa (...)

opłata skarbowa od umowy kupno-sprzedaż i ewentualna kara

opłata skarbowa od umowy kupno-sprzedaż i ewentualna kara Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie opłaty skarbowej od umowy kupna sprzedaży. Kupiłem w marcu motocykl do remontu za sumę 450 zł i (...)

Nie będzie blokad i mandatów jednocześnie?

Nie będzie blokad i mandatów jednocześnie? Rzecznik praw obywatelskich doszedł do wniosku, że przepisy przewidują dwojakiego rodzaju sankcje za niezastosowanie się do obowiązku płacenia za postój (...)

Intrum Justitia - wymuszenie składki

Intrum Justitia - wymuszenie składki Dostałem od firmy Intrum Justitia zawiadomienie o rozpoczęciu procedury przedsądowej w związku z brakiem składki OC w HDI z 2005 roku. Nadmieniam, że pojazd (...)

jak zaksięgować złomowanie materiałów?

jak zaksięgować złomowanie materiałów? jak zaksięgować złomowanie materiałów?

czy kwota za złomowanie samochodu jest przychodem?

czy kwota za złomowanie samochodu jest przychodem? czy kwota za złomowanie samochodu jest przychodem?

zakup auta podczas malzenstwa

zakup auta podczas malzenstwa Auto zostalo zakupione podczas trwania malzenstwa. Wlascicielem auta jest maz, jestesmy teraz w tzw. separacji , mieszkam w innym miejscu niz jestem zameldowana od stycznia (...)

Złomowanie samochodu z zajęciem komorniczym

Złomowanie samochodu z zajęciem komorniczym Witam, postaram się opisać mój problem mam nadzieję że ktoś będzie wstanie mi pomóc: 2 lata temu kupiłem auto nie będąc świadom tego że auto (...)

Porady prawne